Thứ Sáu tuần I mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 29:17-24

 

Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi, núi Li-băng sẽ lại thành vườn cây ăn trái.  (I-sai-a 29:17)

 

          Chờ đợi một điều gì quả là khó phải không?  Chờ đợi bác sĩ, phiếu lãnh lương, hoặc ngày Giáng Sinh, tất cả đều có thể giống như kéo dài vĩnh viễn.  Cũng vậy, chúng ta có thể nghe lời tiên tri của I-sai-a nói về thời gian khi “những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi” và “loài bạo chúa đã không còn nữa”, rồi mong sao Chúa sẽ mau thực hiện những điều ấy (I-sai-a 29:19, 20).

          Nhưng đối với chúng ta là những người tin, chờ đợi không nhất thiết phải khó khăn như vậy.  Nhờ học được nghệ thuật chờ đợi, chúng ta có thể bắt đầu cảm nghiệm sự tốt lành của Thiên Chúa trong lúc này, ngay cả khi chúng ta hướng về tương lai được mặc khải trọn vẹn.

          Vậy nói đúng ra, chờ đợi thực sự có nghĩa là gì?  Làm sao chúng ta có thể chèo chống trong khoảng thời gian giữa những thử thách hôm nay và những lời hứa ngày mai?  Chúng ta hãy đọc lại Thánh Vịnh Đáp ca để tìm một số câu trả lời.

          Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!  (Thánh Vịnh 27:14).  Kêu gọi một người hãy mạnh bạo lên tức là nói rằng họ không bị ám ảnh do thù địch và quyết tâm khi phải đối đầu với những khó khăn.  Họ tin tưởng vào tương lai vì họ tin rằng Chúa sẽ xuất hiện vào đúng lúc.  Thí dụ, bạn có thể nghĩ đến hai người mù trong bài Tin Mừng hôm nay, họ đang nôn nóng chờ đợi Chúa Giê-su đi ngang qua đường của họ để họ có thể kêu cầu Người.

          Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời.  (Thánh Vịnh 27:4).  Một bí quyết khác để chờ đợi, đó là hãy ở gần Chúa.  Bạn chưa ở trên thiên đàng, nhưng Chúa Giê-su, Đấng là “Em-ma-nu-en, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi”, đang ở trong tâm hồn bạn.  Vậy bạn có thể nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Người và vui hưởng sự an ủi của Người.  Bạn có thể uống lời Người, mọi ngày trong suốt cuộc đời bạn.  Thiên Chúa không rút lại những phúc lành và bình an của Người đâu!

          Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống (Thánh Vịnh 27:13).  Trước khi làm phép lạ, Chúa Giê-su thường hỏi “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?" (Mát-thêu 9:28).  Chúa Giê-su cũng hỏi chúng ta câu hỏi ấy:  “Con có tin không?”  Vậy bạn hãy thực thi đức tin của bạn và thưa:  “Lạy Chúa, vâng, con tin Chúa sẽ đem con vào trong cõi đất dành cho kẻ sống”.

          Chúa Giê-su đáng để chúng ta chờ đợi chứ!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con sẽ chờ đợi Chúa trong đức tin”.