Chúa Nhật tuần II mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 3:1-12

 

Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa.  (Mát-thêu 3:11)

 

          Trong thư gửi tín hữu Rô-ma, thánh Phao-lô viết:  Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rô-ma 6:4).

          Trong câu này, Thánh Phao-lô nói rằng khi được rửa tội, chúng ta cùng được “mai táng” với Chúa Giê-su để rồi được “sống lại” mà sống một đời sống mới với Chúa.  Ngài dạy chúng ta rằng những dấu hiệu bề ngoài của phép Rửa tội như nước, dầu, ánh sáng và áo dài trắng, tự chúng đã liên kết với công việc nội tại của sự tái sinh do Thiên Chúa thực hiện cho những ai lãnh nhận bí tích Thánh tẩy.  Mỗi người chúng ta đều trở nên “chết đối với tội lỗi và sống cho Thiên Chúa” (Rô-ma 6:11).

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gio-an Tẩy Giả cũng nói về phép rửa.  Chỉ có ở đây ngài mới nói rằng Chúa Giê-su đã đến rửa chúng ta không phải bằng nước, nhưng “bằng Thánh Thần và bằng lửa” (Mát-thêu 3:11).  Vậy sự khác biệt là gì?

          Nước rửa tội rửa chúng ta sạch tội tổ tông và đưa chúng ta vào một tương quan mới với Thiên Chúa.  Phép rửa “bằng Thánh Thần” là điều đã xảy ra cho các tông đồ trong ngày Hiện Xuống, khi các ngài được đầy tràn sức mạnh và sự bạo dạn Chúa ban cho.  Các ngài được rửa tội – hay được dìm vào – trong sự sống của Thánh Thần, Đấng đã thực hiện những việc lạ lùng nơi các ngài và nhờ các ngài, và Người cũng muốn làm cho chúng ta như vậy.

          Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Thiên Chúa chúng ta là “lửa thiêu đốt” (Xuất Hành 24:17);  I-sai-a 33:14;  Do-thái 12:29).  Vậy phép rửa bằng Thánh Thần và bằng lửa là cách Thiên Chúa thắp lên ngọn lửa trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta cũng muốn ra đi hầu chia sẻ tình yêu của Người.  Đó là cách Chúa làm cho chúng ta giống như Chúa Giê-su, Đấng muốn làm hài lòng Chúa Cha trong mọi sự Người nói và làm.  Đó cũng là cách Người xây dựng Giáo Hội Người, bằng cách ban sức mạnh cho dân Người để họ tiếp tục những công việc Chúa Giê-su đã làm.  Lãnh nhận Thánh Thần như thế quả là một vinh dự cho chúng ta!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa ngự đến và thanh tẩy con.  Xin đốt lên ngọn lửa trong tâm hồn con để hôm nay con sẽ làm chứng nhân cho Chúa”.