Thứ Bảy tuần II mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 17:9-13

 

Thầy trò từ trên núi xuống… (Mát-thêu 17:9)

 

          Đã bao giờ bạn có một cuộc gặp gỡ thật cảm động với Chúa chưa?  Có thể đó là một dịp tĩnh tâm, hay trong Thánh lễ hoặc trong một lúc cầu nguyện của bạn.  Bạn cảm thấy thật gần Chúa và thật cảm động do tình yêu của Người, đến độ không còn điều gì khác là quan trọng nữa.  Nhưng rồi lại đến lúc bạn phải trở về với cuộc sống hằng ngày.

          Bài Tin Mừng hôm nay kể lại những gì ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đã làm sau khi các ông có những cảm nghiệm trên đỉnh núi.  Điều này cũng cho chúng ta thấy đỉnh núi không phải là nơi duy nhất để chúng ta lãnh nhận được những soi sáng về Chúa Giê-su hoặc cảm nghiệm được sự gần gũi với sự hiện diện của Người.  Trái lại, hành trình xuống núi lại có thể là cách tuyệt vời để bắt đầu một cuộc chuyện trò mới mẻ với Chúa đưa đức tin chúng ta tới trình độ sâu xa hơn.

          Ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đã được thấy Chúa Giê-su hiển dung trước mắt họ.  Các ông đã thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra với Người.  Rồi các ông đã nghe tiếng Thiên Chúa phán từ đám mây.  Thị kiến thật là mạnh mẽ khiến các ông sấp mình xuống, đầy sợ hãi và kinh ngạc.  Tuy nhiên ít phút sau, mọi sự đã kết thúc và “các ông không thấy ai ngoài một mình Chúa Giê-su” (Mát-thêu 17:8).

          Phải, cảm nghiệm có thể qua đi, nhưng nó không ngừng thúc giục các ông học hỏi thêm đang khi xuống núi.  Nhìn thấy ngôn sứ Ê-li-a và ông Mô-sê hiện diện ở đấy với Chúa Giê-su có lẽ nhắc nhở các ông về lời hứa của ông Mô-sê rằng Thiên Chúa sẽ đặt lên một vị “ngôn sứ” khởi đầu một triều đại mới đầy hy vọng và thịnh đạt cho Ít-ra-en (Đệ Nhị Luật 18:15).  Họ cũng nhớ rằng ngôn sứ Ê-li-a sẽ trở lại ngay trước khi Đấng Mê-si-a xuất hiện (Ma-la-khi 3:23).

          Các ông thắc mắc:  “Thế nghĩa là gì đây?  Chỉ một cuộc hiện ra ngắn ngủi?”  Không đâu. Chúa Giê-su đã giúp họ nhận ra rằng ông Gio-an Tẩy Giả chính là Ê-li-a Mới, vị “ngôn sứ” đã đến kêu gọi người ta hãy sám hối .  Kế hoạch của Chúa vẫn tiến hành;  thời đại của Đấng Mê-si-a, tức Chúa Giê-su, đã tới rồi.

          Vậy bạn hãy dành chút thời giờ để nhớ lại cảm nghiệm trên núi của bạn.  Bạn cảm thấy nó như thế nào?  Bạn đã học được gì từ cảm nghiệm ấy?  Giờ đây bạn hãy tiếp tục chuyện trò với Chúa Giê-su.  Người muốn dạy bạn thêm điều gì nữa?  Bạn hãy xin Người giúp bạn làm cho cảm nghiệm ấy trở nên phần nào nền móng cho đức tin của bạn.  Nếu bạn đã không ở trên đỉnh núi một lúc nào đó, hãy xin Người cho bạn một cuộc gặp gỡ mới.  Người còn rất nhiều điều muốn ban cho bạn!

 

          “Lạy Chúa, xin cho con được gặp Chúa”.