Thứ Năm tuần II mùa Vọng

Lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

 

Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.  (Lu-ca 1:28)

 

          Giả như bạn có thể ngược dòng thời gian và chọn lựa một bà mẹ cho mình, hoặc bạn có thể tốn nhiều thế hệ để tạo cho mình một bà mẹ toàn hảo, thì bạn sẽ chú tâm đến những đặc nét nào nhất?  Đây có thể là một tư tưởng kỳ quái, nhưng đức cố Tổng giám mục Fulton Sheen đã có lần viết về ý tưởng đó:  Chúa Giê-su đã hoạch định cho mình một bà mẹ như thế nào?

          Chúng ta biết Thiên Chúa đã cẩn thận thiết lập dòng dõi ông Giu-se, con người được chọn làm người cha trần thế của Chúa Giê-su.  Vậy thì không có gì là khó khi tưởng tượng Thiên Chúa đã dùng nhiều thế hệ để chuẩn bị gia nghiệp của người phụ nữ sẽ cưu mang Con của Người, để lại DNA của bà lại cho người con ấy và chuẩn bị cho người con ấy thi hành sứ mệnh.

          Chân lý này thật tuyệt vời, nhưng còn tuyệt vời hơn đối với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho Đức Ma-ri-a.  Thiên Chúa còn muốn có một người phụ nữ sẽ giữ vai trò quan trọng hơn là chỉ làm thân mẫu Con của Người;  Người muốn có một người phụ nữ để mọi người coi như mẹ của mình.  Cho nên Thiên Chúa đã vạch ra một đường lối, cho cả tổ tiên của bà lẫn cho bà, và Người ban cho bà những ân huệ bà cần có để đi theo đường lối ấy.  Công việc này của Thiên Chúa đáng ghi nhớ thế nào, thì sự kiện Đức Ma-ri-a đã đón nhận những ân huệ ấy và thưa xin vâng trước kế hoạch của Thiên Chúa cũng đáng ghi nhớ như vậy.

          Đây là điều đức Tổng giám mục Sheen nghĩ rằng Thiên Chúa đã làm cho Mẹ trở thành “Một người chiếu tỏa mọi nhân đức, mọi cách cư xử nhân từ, bác ái và yêu thương;  một người nhờ trong sạch trong đời sống, trí óc và tâm hồn, sẽ trở nên nguồn soi sáng không những cho bạn mà còn cho những bạn hữu của bạn, hầu mọi người đều có thể nhìn lên Mẹ như chính sự thể hiện những gì tốt đẹp nhất của thiên chức làm mẹ”.

          Mẹ Ma-ri-a không chỉ là một phụ nữ bình thường đã được sứ thần Gáp-riên đặc biệt viếng thăm.  Mẹ còn được tuyển chọn một cách độc đáo và được tạo dựng đặc biệt để thực hiện vai trò của Mẹ ngay cả trước khi Mẹ được thành thai mà không mắc tội tổ tông.  Đó là điều chúng ta mừng kính hôm nay:  sự độc đáo của người phụ nữ này và lời thưa xin vâng mà Mẹ đã can đảm thưa đi thưa lại với Chúa.

          Hôm nay, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một bà mẹ tốt lành và trong trắng ngần ấy.  Chúng ta hãy noi gương Mẹ mà hết sức cố gắng thưa xin vâng đối với kế hoạch Chúa dành cho cuộc sống chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con nhớ hướng về Mẹ Ma-ri-a mỗi khi con cần một gương mẫu hay lời chỉ bảo hoặc sự nâng đỡ khi con cầu nguyện”.