Thứ Tư tuần II mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 40:25-31

 

Những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh.  (I-sai-a 40:31)

 

          Làm người ai mà chẳng có những lúc thất vọng, những lúc “mệt mỏi, nhọc nhằn…, ngả nghiêng lảo đảo? (I-sai-a 40:30).  Thật dễ dàng khi chúng ta thấy mình giống như ông Gia-cóp lúc ông thưa với Chúa:  “Đường tôi đi, Đức Chúa không nhìn thấy, quyền lợi của tôi, Thiên Chúa chẳng đoái hoài” (40:27).  Đã bao lần như thế khi chúng ta bị tổn thương nhất do những lời dối trá hoặc lập lờ của ma quỷ.  Cho nên qua bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ mới cho chúng ta một thứ khí giới để chống lại những tấn công của ma quỷ.

          Đôi khi chúng ta ở trong tình huống dường như tuyệt vọng, đến nỗi cứ tin là Chúa chẳng có thể làm gì cho chúng ta được nữa.  Nhưng ngôn sứ I-sai-a nhắn nhủ chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên uy lực Chúa biểu dương khi Người nắm vũ trụ trong tay.  Chẳng có gì là không thể đối với Chúa!

          Đôi khi chúng ta cảm thấy dường như Chúa không hay biết những gì đang xảy ra cho chúng ta.  Ở đây ngôn sứ nhắc nhở chúng ta:  “Trí thông minh của Người khôn dò thấu” (I-sai-a 40:28).  Thậm chí một chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không qua khỏi mắt Người.

          Chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng Thiên Chúa còn có những việc khác quan trọng hơn là mải lo chăm sóc cuộc sống nhỏ bé của chúng ta.  Thế nhưng ngôn sứ I-sai-a lại sửa sai chúng ta:  “Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng” (I-sai-a 40:29).  Lời hứa này đã kết liễu lời dối trá cho rằng Thiên Chúa chẳng màng gì tới những phấn đấu hay thử thách của chúng ta.

          Chúng ta có thể nghĩ rằng mình không đáng được Chúa giúp đỡ và mình còn có thể phần nào chịu trách nhiệm về những gì không hay không tốt.  Nhưng bạn đừng để mình bị sa lầy trong mặc cảm tội lỗi.  Lòng thương xót của Chúa luôn ở đó, thậm chí cả những khi chúng ta không xứng đáng lãnh nhận.  Lòng thương xót được định nghĩa như thế đấy!  Phải, “Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi” (Thánh Vịnh 103:3).

          Khi những tư tưởng giống như vậy xuất hiện, bạn đừng chỉ mong chờ mọi sự sẽ tốt hơn.  Đức cậy của Ki-tô hữu là một nhân đức chủ động.  Nó thúc giục bạn hãy đem nhu cầu của bạn đến với Chúa và hãy đặt khó khăn của bạn vào tay uy quyền của Chúa.  Rồi bạn có thể mở tâm hồn ra mà ngợi khen Chúa vì sức mạnh, thông hiểu, đức khôn ngoan và tình yêu vô điều kiện của Người.  Sau hết, bạn hãy xem có bước nào bạn có thể bước tới để giúp xây dựng Nước Chúa không, thí dụ một hành vi phục vụ nào đó bạn có thể làm.  Ngôn sứ I-sai-a hứa rằng nếu bạn làm bạn sẽ được thêm sức mạnh.

 

          Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

          toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!

          Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

          chớ khá quên mọi ân huệ của Người.  (Thánh Vịnh 103:1-2)