Chúa Nhật tuần III mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 35:1-6a, 10

 

Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa.  (I-sai-a 35:2)

 

          Bạn có muốn nhìn thấy “ánh huy hoàng của Đức Chúa” trong mùa Vọng này không?  Chắc chắn bạn muốn chứ!  Một trong những cách để gặp được “ánh huy hoàng” này là hãy khích động bản năng thiêng liêng của chúng ta.  Tất cả chúng ta sinh ra đều mang những bản năng này, và chính nhờ những bản năng ấy mà Chúa Thánh Thần muốn đem lại sự sống cho chúng ta mỗi ngày.  Chúng ta có nhiều bản năng khác, nhưng giờ đây chúng ta hãy chú trọng đến hai bản năng thôi.

          Thứ nhất, tất cả chúng ta đều có bản năng về thẩm mỹ.  Những bản năng về thẩm mỹ giúp chúng ta nhận biết một tác phẩm nghệ thuật đẹp hoặc vẻ huy hoàng của một đỉnh núi tuyết phủ.  Trong mùa Vọng, chúng ta có thể cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận biết vẻ đẹp trong máng cỏ hôi hám và chẳng ai muốn gần.  Bạn hãy hình dung ra khung cảnh máng cỏ và hãy nhìn xem điều gì xảy ra đang khi bạn ở lại với Hài Nhi Giê-su được bọc trong khăn tã.

          Thứ hai, chúng ta đều có bản năng chiêm ngưỡng, là bản năng được trở nên sống động khi chúng ta chú tâm vào một công trình của Thiên Chúa.  Bạn còn nhớ Mẹ Ma-ri-a đã suy niệm và trân trọng mọi sự như thế nào lúc Chúa Giê-su sinh ra không (Lu-ca 2:19, 51)?  Khi chúng ta suy niệm lời Chúa, có lẽ qua những câu chuyện trong sách Tin Mừng Mát-thêu hoặc Lu-ca, những bản năng thiêng liêng của chúng ta sẽ trở nên sinh động và Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta những ơn soi sáng mới giúp chúng ta hiểu tình yêu của Chúa đối với chúng ta.

          Hôm nay khi bạn lãnh nhận Thánh Thể, hãy tưởng tượng bạn đang ở trước máng cỏ.  Rồi bạn hãy cầu nguyện:  “Lạy Chúa, xin Chúa tỏ cho con thấy ánh huy hoàng của Chúa”.  Nếu bạn thấy mình có cảm tưởng hạnh phúc hoặc ước ao muốn sấp mình cảm tạ Chúa hay được thúc giục hãy đến với người nào đó đang chịu đau khổ, thì bạn hãy coi cảm tưởng này như một thúc giục mà Chúa Thánh Thần dùng để làm sống lại bản năng thiêng liêng của bạn.

          Một khi được sống lại, những bản năng này sẽ ảnh hưởng trên lối suy nghĩ và hành động của bạn.  Bạn sẽ thấy mình trở nên dễ thương hơn, dễ tha thứ hơn và sống bình an hơn, nhất là trong những lúc gặp khó khăn.  Thiên Chúa muốn mọi người hãy nhìn vào Chúa và làm thức dậy những bản năng của họ.  Dĩ nhiên trong số ấy có cả bạn nữa!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và làm cho những bản năng thiêng liêng của con được sống lại.  Lạy Chúa, con muốn nhìn thấy ánh huy hoàng của Chúa!”