Thứ Ba tuần III mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 21:28-32

 

Các ông nghĩ sao?  (Mát-thêu 21:28)

 

          Ai mà chẳng thích đưa ra ý kiến?  Dù là trả lời cuộc thăm dò qua mạng hay tham dự một cuộc tranh luận nóng bỏng, tất cả chúng ta đều cảm thấy đầy năng lực khi có thể đích thân trình bày.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giê-su hỏi ý kiến mấy vị thượng tế và kỳ mục về một câu chuyện Người sắp kể.

          Đây không phải là một kỹ thuật trong khoa hùng biện Chúa Giê-su sử dụng để làm cho họ phải bối rối.  Nhưng Người thành thực mời họ hãy nhập cuộc với Người.  Chúa muốn họ được tự do phát biểu điều họ suy nghĩ.  Khi làm như thế với bất cứ ai, Chúa cũng muốn họ biết rằng Người tôn trọng họ và ước mong họ hãy cởi mở đối với Người.

          Chúa Giê-su muốn làm như vậy đối với bạn.  Nếu bạn có một phản ứng mạnh trước một biến cố bạn biết được qua tin tức, Người sẽ hỏi bạn:  “Con nghĩ sao?”  Nếu bạn đang xung khắc trầm trọng với một đồng nghiệp ở sở làm, Chúa sẽ mời bạn thành thực nói cho Người biết trong thâm tâm bạn đang thế nào.

          Vậy bạn cứ tới và nói với Chúa.  Có thể bạn sẽ ngạc nhiên trước điều gì sẽ xảy ra sau đó.  Thay vì sửa sai bạn hoặc trách mắng bạn, Chúa Giê-su sẽ chỉ lắng nghe bạn với sự chú ý, thân mật và tôn trọng.  Bạn cũng sẽ cảm thấy được khích lệ để tiếp tục tiến tới, mở lòng hơn đối với Người.

          Khi chia sẻ ý kiến với Chúa, bạn có thể biết được thêm về chính mình.  Bạn có thể bắt đầu thấy được điều gì bạn đang phải phấn đấu, và điều ấy có lẽ chỉ liên hệ phần nào với vấn đề bạn đã đưa ra trước đây thôi.  Thí dụ, người đồng nghiệp hoặc người trong gia đình mà bạn không ưa thích giờ đây trước mặt bạn có thể bắt đầu trở thành người cần được bạn cảm thông.  Một điểm trong Kinh Thánh làm cho ta không được thoải mái có thể là khởi đầu để bạn phải xét lương tâm của mình.  Hoặc mối thù hận bạn đã giữ trong lòng từ lâu có thể bắt đầu nhạt dần.  Tất cả chỉ vì Chúa Giê-su mời gọi bạn hãy tự nguyện thoải mái nói ra.

          Bạn hãy nhớ, Chúa Giê-su đã đến để cứu độ chúng ta, chứ không phải để kết án chúng ta.  Người sẽ không trừng phạt bạn vì bạn tự nguyện nói lên tâm tư bạn.  Trái lại Người rất vui khi bạn trải lòng ra với Người.  Việc ấy cho Người cơ hội để giúp bạn thấy rõ con người thật của bạn với những điều tốt cũng như điều xấu.  Nó cũng cho Người cơ hội để hoạt động sâu xa hơn nơi đời sống bạn nữa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con cởi mở và thành thực với Chúa.  Con tin rằng Chúa sẽ lắng nghe con và không khi nào lên án con”.