Thứ Bảy tuần III mùa Vọng

Ngày 17 tháng 12

 

Suy niệm Mát-thêu 1:1-17

 

Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu ông Áp-ra-ham  (Mát-thêu 1:1)

 

          Suy niệm về phép lạ Giáng Sinh, thánh Phao-lô viết:  Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Ga-lát 4:4-5).  Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy là “thời gian tới hồi viên mãn” bao gồm nhiều thế hệ, mỗi thế hệ lại có những người của công chúng và rất đặc biệt, rồi những câu chuyện của họ vẫn còn tiếp tục nói cho chúng ta biết rất nhiều điều.

          Bao gồm trong danh sách các tổ tiên của Chúa Giê-su có nhiều vị vua và những anh hùng chiến sĩ.  Thật là thú vị và cũng an ủi nữa khi Kinh Thánh Cựu Ước nói cho chúng ta biết không những về các công nghiệp anh hùng của các ngài, mà còn nói đến cả những chọn lựa ích kỷ và tai hại của các ngài nữa.  Thí dụ, vua Đa-vít không chỉ là “một người đẹp lòng Thiên Chúa” nhưng ông cũng là một kẻ âm mưu đen tối, một kẻ ngoại tình và một tên sát nhân nữa (Công Vụ Tông Đồ 13:22;  2 Sa-mu-en 12:1-12).

          Danh sách của Mát-thêu cũng bao gồm nhiều người dân dã và một số không đáng ngưỡng mộ chút nào.  Lại nữa, nếu xét đến những trở ngại văn hóa mà các phụ nữ phải đương đầu lúc bấy giờ, thì việc bản gia phả theo Mát-thêu  nhắc đến các phụ nữ ấy cũng cho chúng ta thấy đây là một thứ lịch sử khác biệt.  Một điều gì độc đáo, hiếu kỳ và mầu nhiệm vẫn hoạt động và Thiên Chúa đứng sau điều ấy!

          Cũng có nhiều người trong danh sách này thuộc thành phần thầm lặng không được Sách Thánh nói đến.  Thí dụ chúng ta không biết gì về nhiều người đã sống “sau thời lưu đày tại Ba-by-lon” (Mát-thêu 1:12).  Những tên tuổi này ám chỉ những “vị thánh thầm lặng” đã phụng sự Thiên Chúa (và tiếp tục phụng sự) trong cuộc sống ẩn dật của họ chuyên lo cầu nguyện, hy sinh và vâng phục.

          Ngoài sự kiện bản gia phả này chứng minh nguồn gốc lịch sử của Chúa Giê-su, nó còn đem lại cho chúng ta sự khích lệ lớn lao.  Dù chúng ta biết ít hay nhiều về những người trong gia phả ấy, thì mỗi người trong danh sách đó cũng có liên hệ đích thực với kế hoạch Thiên Chúa đã phác họa từ lâu để cứu độ chúng ta.

          Không phải là vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta khi tin rằng mỗi người chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong những gì Thiên Chúa đang thực hiện để thiết lập vương quốc vĩnh cửu của Người.  Trong đức khôn ngoan, Thiên Chúa đã đặt mỗi người chúng ta vào đúng chỗ Người muốn.  Vậy chúng ta hãy khiêm nhượng cầu xin Người giúp đỡ chúng ta phát huy kế hoạch của Người.

 

          “Lạy Ngôi Lời khôn ngoan thượng trí, phát xuất từ miệng Đấng Tối Cao, Ngài điều khiển mọi nơi và an bài mọi sự, mạnh mẽ nhưng dịu dàng.  Xin đến mà chỉ dạy đường cứu độ chúng con”.