Thứ Năm tuần III mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 54:1-10

 

Hãy nới rộng lều ngươi đang ở.  (I-sai-a 54:2)

 

          Bước vào tiệm sách lớn vào mùa này, bạn sẽ thấy nhiều người đi tìm mua quà Giáng Sinh.  Nhưng vài tuần sau bạn trở lại sẽ thấy một khu trong tiệm sách rất bận rộn, đó là những kệ để các sách giúp người ta tự tay làm lấy đủ mọi thứ.  Hằng triệu người sẽ tìm tòi những hướng dẫn để giúp họ làm cho năm mới được tốt đẹp nhất.

          Bài đọc 1 hôm nay mô tả người phụ nữ đã đọc sách hướng dẫn tự giúp, nhưng bà sẽ phải vất vả để mà áp dụng những lời khuyên.  Bà đã bị chồng bỏ và những hy vọng của bà đặt nơi con cái dường như cũng không còn.  Vậy bà phải làm sao để thoát khỏi tình huống này?

          Câu trả lời không phải là về những gì bà không thể làm, mà về những gì Thiên Chúa có thể làm.  Không những Thiên Chúa sẽ ban cho bà một đứa con, mà Người còn cho bà có một đại gia đình đến nỗi bà phải nới rộng thêm căn lều của bà!  Gia đình bà sẽ trở thành một quốc gia hùng mạnh và nỗi buồn phiền của bà sẽ được chữa lành.

          Đối với vị ngôn sứ, người “phụ nữ” này chính là Giê-ru-sa-lem, một biểu tượng nói lên dân được tuyển chọn.  Rồi theo như mối quan tâm của chúng ta, cách Thiên Chúa đã chúc phúc cho dân Người sẽ soi sáng giúp chúng ta hiểu cách Người muốn chúc phúc cho chúng ta ngày nay.  Người khuyến khích dân Người:  Hãy nới rộng lều ngươi đang ở.  Hãy thay đổi những nguyện vọng của các ngươi.  Vua Đa-vít muốn xây đền thờ cho Chúa, nhưng Chúa phán:  Không, trái lại Ta sẽ dựng cho ngươi một triều đại (2 Sa-mu-en 7).  Người phụ nữ Sa-ma-ri nghĩ rằng Chúa Giê-su sẽ cho bà nước uống, nhưng Người lại ban cho bà cả một dòng sông nước hằng sống (Gio-an 4).  Ông Phê-rô coi nghề nghiệp mình là một người chài lưới, nhưng Chúa Giê-su lại làm cho ông thành một vị giáo hoàng (Lu-ca 5:1-11).

          “Tình yêu của Thiên Chúa rộng lớn hơn cả sự đo lường của tâm trí chúng ta”.  Một dòng trong một bài thánh thi cổ xưa đã viết như vậy.  Kế hoạch của Thiên Chúa vĩ đại hơn mọi kế hoạch của chúng ta, và những ân huệ Người muốn ban cho chúng ta thì lớn lao hơn cả những gì chúng ta nghĩ sẽ cầu xin Người!

          Vậy đang khi tiến đến năm 2017, bạn hãy chuẩn bị đón nhận phúc lành của Chúa.  Đâu là những giấc mơ mạnh dạn nhất của bạn?  Bạn hãy nhớ lại chúng, rồi hãy tưởng tượng một điều gì lớn lao hơn thế nữa, tức là hãy nới rộng phúc lành Chúa đã ban cho bạn.  Phúc lành này dường như hoàn toàn khác với những gì bạn mong đợi, nhưng chắc chắn đó sẽ là những gì bạn cần đến.  Rồi khi trông thấy những sách dạy người ta tự giúp mình, bạn sẽ mỉm cười.  Bạn sắp được Thiên Chúa giúp đỡ, thậm chí qua những cách mà bạn có muốn bắt đầu phác họa cũng không thể làm nổi!

 

          “Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa trước vì lòng quảng đại Chúa dành cho con!”