Thứ Sáu tuần III mùa Vọng

Suy niệm Gio-an 5:33-36

 

Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng.  (Gio-an 5:35)

 

          Tháng Tư năm 1918, một thiếu nữ người Đức đã từ bỏ đức tin Do-thái giáo của cô, đến thăm bà Anna Reinach, một người bạn theo đạo Tin Lành Lutherô có chồng mới chết trong cuộc chiến.  Cô vừa đi vừa hãi sợ, mong tìm gặp người quả phụ đang rất đau khổ.  Nhưng cô lấy làm lạ hết sức, bà Anna mặc dù đang buồn sầu lại chứa chan niềm hy vọng vào sự phục sinh.

          Người khách viếng thăm ấy chính là Edith Stein, giờ đây là thánh nữ Teresa Benedicta Thánh Giá.  Như cô đã viết những năm sau này, cuộc gặp gỡ ấy là “thời điểm tình trạng không có đức tin của tôi đã sụp đổ và Đức Ki-tô bắt đầu rọi ánh sáng của Người trên tôi, phải, Đức Ki-tô trên thập giá”.  Trong cách thức của riêng mình, bà Anna giống như thánh Gio-an Tẩy Giả vậy:  tức là “ngọn đèn cháy sáng” làm chứng cho ánh sáng Chúa Ki-tô.  Bà chẳng khi nào biết mình đã đóng vai trò nào để chỉ cho Edith đến với Chúa Giê-su, nhưng bà là cốt yếu của câu chuyện.

          Tuy nhiên dường như trần gian cứ ảm đạm, còn ánh sáng Chúa Ki-tô vẫn tiếp tục chiếu soi qua các môn đệ Người.  Ánh sáng ấy chiếu tỏa trong vẻ rực rỡ của những vị đại thánh như Gio-an Tẩy Giả.  Nhưng nó cũng chiếu rọi qua những ánh sáng ít chói lọi hơn như bà Anna Reinach, hoặc như mọi “ngọn đèn” đã tỏa ánh sáng trên lối đi của bạn.

          Thậm chí ánh sáng ấy còn chiếu tỏa từ nơi bạn nữa!  Nhờ bí tích Rửa tội, bạn đã đón nhận Chúa Giê-su là “ánh sáng trần gian” (Gio-an 8:12).  Ánh sáng của Chúa đang ở trong bạn, dù bạn tin hay không thì ánh sáng ấy đang chiếu tỏa đấy.  Mỗi lần bạn ngậm miệng lại và cắn răng cầu nguyện xin ơn bình an thay vì trả thù, thì ánh sáng chiếu tỏa.  Mỗi lần bạn đến gặp gỡ một người hàng xóm đang đau khổ thay vì giữ thái độ dửng dưng, thì ánh sáng chiếu tỏa.  Mỗi lần bạn quyết định không đi mua sắm để có giờ cầu nguyện, thì ánh sáng chiếu tỏa.

          Chẳng phải tuyệt vời sao nếu mỗi ngày từ nay đến lễ Giáng Sinh, tất cả chúng ta đều làm một việc gì nho nhỏ thôi để giúp cho ánh sáng Chúa Ki-tô chiếu tỏa?  Bạn thử tưởng tượng chúng ta sẽ gây được ảnh hưởng như thế nào!  Chúng ta thường quen chú tâm đến những thiếu sót của mình nhiều hơn.  Nhưng chúng ta hãy chú tâm đến sự kiện tuy mình bất toàn, nhưng vẫn là ánh sáng cho trần gian.  Vì Chúa Giê-su đã đến để chia sẻ sự sống của Người, nên thậm chí cả những cây đèn đã sứt mẻ hoặc vỡ nát vẫn có thể chiếu sáng được.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con tiếp nhận ánh sáng của Chúa vào mọi ãnh vực đời con.  Xin cho con chiếu sáng để những người chung quanh con ngợi khen Chúa”.