Thứ Tư tuần III mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 7:18-23

 

Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?  (Lu-ca 7:19)

 

          Dường như đây là một câu hỏi kỳ cục từ ông Gio-an Tẩy Giả, đặc biệt là vì sứ mệnh duy nhất của ông là chuẩn bị đường cho Chúa Giê-su đến.  Nhưng có thể có một lý do nào đó nữa nên ông mới hỏi như vậy.  Có thể là vì ông Gio-an đã cho rằng Chúa Giê-su phải là người hơn chính ông, một người nhiệt thành rao giảng sự sám hối.  Nhưng thay vì vào hoang địa và rao giảng chống lại vua Hê-rốt thì Chúa Giê-su lại đi tới các thành thị để chữa lành và dạy người ta hãy yêu thương nhau.  Vậy Người có thực là Đấng sẽ tới để đem đến một phép rửa bằng lửa và đòi hỏi những kẻ tội lỗi phải thay đổi lối sống không?

          Câu trả lời của Chúa Giê-su đã cho thấy rõ là Người đến như Đấng Cứu Độ chứ không phải như một quan án.  Người đến để “báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát” (I-sai-a 61:1).  Người muốn các môn đệ ông Gio-an biết rằng Thiên Chúa không chú trọng đến tội lỗi của loài người, nhưng Thiên Chúa còn có một chương trình vĩ đại hơn nhiều!  Quả thực Người muốn tha thứ tội lỗi cho họ, nhưng Người cũng muốn đưa họ vào trong mối tương quan sống động với Người, để họ cảm nghiệm được sự tự do của con cái Người.

          Ngày nay người ta vẫn còn tiếp tục hỏi có thực Chúa Giê-su là Đấng phải đến, và chính chúng ta cũng là những người đang được người ta hỏi câu hỏi đó!  Họ nhìn vào chúng ta để thấy được Chúa Giê-su là Đấng đầy thông cảm và thương xót.  Họ nhìn vào chúng ta để thấy Chúa là Đấng đem lại bình an và từ ái.  Có lẽ trong đời họ, họ không mấy biết đến thông cảm là gì.  Có lẽ ai đó trong Giáo Hội đã cố tình hay không cố tình làm tổn thương họ.  Chúng ta có thể tỏ cho họ thấy một khuôn mặt khác của Thiên Chúa.

          Chứng từ của bạn có thể gây một ảnh hưởng đặc biệt thời gian này trong năm.  Trong mùa Vọng, hầu như tự nhiên người ta nghĩ đến thiên quốc, các thiên thần và Chúa Giê-su.  Nếu họ biết rằng bạn tin vào Chúa Ki-tô, nếu họ có thể nói rằng bạn có mối tương quan với Người, thì một nửa công việc biểu lộ khuôn mặt của Thiên Chúa đã được thực hiện rồi.  Chứng từ của đời sống bạn sẽ làm cho tâm hồn người ta bớt chai đá và mở ra để đón nhận những lời bạn nói với họ.  Giống như Chúa Giê-su đã tỏ cho ông Gio-an thấy, bạn cũng có thể cho người khác thấy là họ không cần phải chờ đợi Đấng nào khác nữa.  Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a đã đến chữa lành, tha thứ và cứu độ.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con lòng tin tưởng con cần có, để con có thể chia sẻ tình yêu của Chúa với những ai đang tìm kiếm Chúa”.