Chúa Nhật tuần IV mùa Vọng

Ngày 18 tháng 12

 

Suy niệm Mát-thêu 1:18-24

 

Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.  (Mát-thêu 1:23)

 

          “Em-ma-nu-en”.  Bạn có thể tưởng tượng ra danh hiệu này chắc chắn đã có ý nghĩa đối với thánh Giu-se khi ngài tỉnh giấc mơ.

          Trước hết, danh hiệu ấy sẽ an ủi ngài.  Sự kiện Thiên Chúa đã lấy hình thức hiện diện bằng thân xác loài người để ở với Mẹ Ma-ri-a và ngài đã giúp cho ngài được an ủi, đến nỗi ngài tự nguyện chấp nhận Mẹ Ma-ri-a về chung sống.

          Thứ hai, danh hiệu ấy đem lại cho ngài sự can đảm.  Là một người thợ khiêm tốn, có lẽ thánh Giu-se cảm thấy mình không xứng đáng để làm người bảo hộ cho Đấng Mê-si-a.  Cho nên danh hiệu Em-ma-nu-en giống như một cái thuẫn che chở ngài khỏi sợ hãi.  Nó làm cho ngài được mạnh dạn để bảo hộ và che chở Mẹ Ma-ri-a và người con của Mẹ.

          Sau hết, danh hiệu Em-ma-nu-en làm cho ngài được vui mừng.  Đây rồi!  Đấng Mê-si-a mà dân Ít-ra-en đã mong đợi từ lâu!  Thiên Chúa đã đến thăm dân Người trong một phương cách mới mẻ và mạnh mẽ;  Người sắp cứu thoát họ khỏi tội lỗi.  Làm sao thánh Giu-se có thể cầm hãm được sự phấn khởi của ngài?  Thiên Chúa đã giữ lời hứa.  Người đã ở với họ!

          Giấc mơ này đã thay đổi thái độ của thánh Giu-se vì phải đối diện với việc tiến thoái lưỡng nan do đính hôn với Mẹ Ma-ri-a.  Giờ đây được an ủi, vững mạnh và vui mừng vì danh hiệu Em-ma-nu-en, ngài đã có thể thưa xin vâng đối với kế hoạch Thiên Chúa dành cho đời ngài và gia đình ngài sẽ chăm sóc.

          Chỉ một danh hiệu Em-ma-nu-en này đã đem lại cho bạn ba kho tàng.  Mỗi sáng khi thức dậy và nghĩ tới những thử thách trong ngày sống, bạn hãy nhớ rằng Chúa đang ở với bạn như một người bạn, để bạn có thể hàn huyên tâm sự.  Chúa là sự can đảm và sức mạnh của bạn khi bạn thấy mình không thể làm chủ được một tình huống khó khăn.  Người là niềm vui nhắc nhở bạn về lời Người hứa ban thiên đàng cho bạn.

          Cho nên bạn hãy giữ chặt lấy Chúa Giê-su, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.  Hãy tìm kiếm những dấu chỉ nói lên sự hiện diện của Người trong đời bạn.  Hãy lấy sự che chở của Người mà bao bọc bạn.  Nhất là hãy vui mừng trong sự che chở ấy!  Thiên Chúa đã sai Con của Người đến với bạn.  Bạn có một Đấng Cứu Độ luôn ở với bạn!

 

          “Lạy Đấng Em-ma-nu-en, hôm nay con vui mừng bước đi trong sự trung thành của Chúa và trong sự can đảm cũng như tự do Chúa ban cho đời con”.