Thứ Ba tuần IV mùa Vọng

Ngày 20 tháng 12

 

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

 

Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.  (Lu-ca 1:28)

 

          Từ thế hệ tín hữu này tới thế hệ tín hữu khác vẫn vang lên lời sứ thần Gáp-riên chào Mẹ Ma-ri-a (Lu-ca 1:28).  Rồi Mẹ Ma-ri-a và Con của Mẹ đã được tôn vinh hằng triệu lần qua lời chào của bà Ê-li-sa-bét:  “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (1:42).  Bởi vì nhờ sự tình nguyện vâng lời của người thiếu nữ Do-thái ở nơi thành Na-da-rét u tối và nhờ Chúa Thánh Thần ngự xuống trên nàng, nên Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở thành người phàm.  Đỉnh điểm của kế hoạch cứu chuộc của Thiên Chúa đã tới.  Lời thưa của Mẹ Ma-ri-a “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (1:38) đã giúp chúng ta dâng lên Mẹ lời cung kính trong kinh Kính Mừng từ bao thế kỷ.

          Những lời chào của sứ thần Gáp-riên và của bà Ê-li-sa-bét, kèm theo là cử chỉ bái đầu hoặc quỳ gối, đã được sử dụng trong Giáo Hội Đông phương ngay từ thế kỷ 6 và tại Rô-ma khoảng một trăm năm sau, để tỏ lòng tôn kính Mẹ Ma-ri-a.  Dần dần những lời chào này được liên kết lại và thánh danh Ma-ri-a được thêm vào để thân thưa với Mẹ khi chúng ta cầu nguyện.  Còn thánh danh “Giê-su” thì được Đức Giáo Hoàng Urbanô IV đưa vào lời kinh năm 1261.

          Thánh Ma-ri-a, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.  Lời khẩn cầu này được thêm vào trước thế kỷ 15, dựa trên những lời bà Ê-li-sa-bét gọi Mẹ Ma-ri-a là “Thân Mẫu Chúa tôi” và trên khẳng định của Công Đồng Ê-phê-xô (năm 431) tuyên xưng Mẹ Ma-ri-a là “Mẹ Thiên Chúa” (Lu-ca 1:43).  Hình thức của Lời cầu hiện tại đã được đưa vào Phụng vụ Giờ Kinh năm 1514 và chính thức được Công đồng Trentô đưa vào sách nguyện Đức Giáo Hoàng Piô V năm 1568.

          Khi tôn kính Mẹ Ma-ri-a, chúng ta còn tỏ lòng tôn kính nhiều hơn là đối với Chúa Giê-su, “con lòng Bà” nữa.  Tuy nhiên, như thánh Bênađô Clairvaux ghi nhận, “Chúng ta đừng tưởng là mình sẽ làm lu mờ đi vinh quang của người con khi quá ca ngợi người mẹ;  vì Mẹ Ma-ri-a càng được tôn kính nhiều hơn thì vinh quang Con của Mẹ càng lớn lao hơn”.  Khi cầu nguyện cho mình cũng như cho những ý nguyện và nhu cầu của người khác, chúng ta tin tưởng xin Mẹ Ma-ri-a lấy những lời cầu nguyện của Mẹ mà thêm vào những lời cầu nguyện của chúng ta.  Tại sao?  Bởi vì ai có thể chuyển cầu cho chúng ta hơn là Mẹ của Đấng Cứu Độ và là Đấng mà chính Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta để làm mẹ chúng ta?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã phó thác chúng con cho sự chăm sóc đầy yêu thương của Mẹ Ma-ri-a!  Xin Chúa giúp con noi theo đức tin và đức vâng lời của Mẹ”.