Thứ Ba tuần 1 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 8:2, 5-9

 

Chúa cho [con người] làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo.  (Thánh Vịnh 8:7)

 

          Làm chủ.  Cai trị.  Quyền bính.  Ngày nay có thể tất cả chúng ta đều cảm thấy một chút khó chịu với những ý niệm trên.  Ý tưởng về một người có quyền trên chúng ta xem ra có thể là tiêu cực.  Chúng ta yêu chuộng sự tự do, và có rất nhiều thí dụ cho thấy phương thức các người lãnh đạo đã lạm dụng quyền bính như thế nào.  Sự khó chịu của chúng ta có thể cảm nhận ngay trong lối chúng ta suy nghĩ về Thiên Chúa, một gương mặt của quyền bính tối cao.

          Nhưng Thiên Chúa không thống trị, cũng không lèo lái chúng ta.  Đó không phải là cách Thiên Chúa sử dụng quyền bính.  Người cai trị trong yêu thương.  Phải, Thiên Chúa là Đấng toàn năng và Người phán quyết trên điều phải cũng như điều sai, sự sống cũng như sự chết.  Tuy nhiên Người không muốn dành cho chúng ta điều gì khác hơn là muốn chúng ta được ở với Người muôn đời.  Luật pháp của Người nhằm dẫn dắt chúng ta lên đường về với Người, chứ không phải là cạm bẫy để Người lên án chúng ta.  Quyền bính khi được thi hành đúng cách thì sẽ giống như một bậc cha mẹ uốn nắn con cái hoặc một người làm vườn chăm sóc khu vườn của mình.

          Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay dạy chúng ta rằng Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta quyền bính.  Nếu vậy chúng ta phải sử dụng quyền bính như thế nào?

          Trước hết, bạn hãy nhìn vào nội tâm.  Lãnh vực quyền bính trước hết của bạn chính là bản thân bạn.  Bạn có thể làm chủ con mắt của bạn bằng cách thẩm định những điều bạn nhìn theo những tiêu chuẩn của Thiên Chúa, đó là phim ảnh, quảng cáo, những người chung quanh bạn, thậm chí tất cả thế giới được Chúa tạo dựng.  Bạn thi hành quyền bính trên đôi tai của bạn bằng cách dành thì giờ để chú tâm lắng nghe người khác.  Rồi bạn thi hành quyền bính trên các tư tưởng của bạn bằng cách loại bỏ đi những cách thức lắt léo bạn dùng để phán đoán hoặc lèo lái người khác.

          Tiếp đến, bạn hãy nhìn ra bên ngoài.  Bạn có một ơn gọi, một nghề nghiệp trong cuộc sống đem lại cho bạn quyền bính trong một số giao tiếp.  Nếu bạn sống bậc vợ chồng, bạn có sự tùng phục lẫn nhau.  Nếu bạn có con cái, bạn có trách nhiệm nuôi nấng chúng cho khôn lớn.  Có thể bạn là một người xếp trong sở làm hoặc bạn tham gia vào một tác vụ trong giáo xứ.  Trong những vai trò vừa kể trên, Chúa luôn kêu gọi bạn hãy phục vụ và nuôi nấng chứ không phải để thống trị.  Vợ chồng dẫn dắt nhau nên thánh thiện.  Cha mẹ cố gắng kiên trì và yêu thương để dạy dỗ con cái trong sự thánh thiện.  Đồng nghiệp trong sở làm gương về lo lắng giúp cộng tác với nhau.

          Sau cùng, quyền bính không phải là đứng “trên” người khác.  Nhưng quyền bính là để phục vụ và hy sinh mạng sống mình như Chúa Giê-su đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta!

 

          “Lạy Cha, xin Cha mở mắt con để con nhận biết uy quyền đầy yêu thương của Cha.  Xin Cha giúp con bắt chước Cha trong mọi mối tương quan của con”.