Thứ Bảy tuần 1 Thường niên

Suy niệm Do-thái 4:12-16

 

Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội.  (Do-thái 4:15)

 

          Thực là một hiệu quả khác biệt để lại cho chúng ta từ hai đoạn thư trong bài đọc thứ nhất hôm nay!  Bạn hãy nhìn vào đoạn thư thứ nhất mà xem;  những từ nào và những cụm từ nào đánh động bạn?  Sắc bén?  Xuyên thấu?  Trần trụi và phơi bày?  Đòi chúng ta trả lẽ?  Tự bản chất, đoạn Kinh Thánh này gợi lên sự trong trắng và toàn vẹn của Thiên Chúa, và nó khiến chúng ta nhận biết bản chất mòng giòn của chúng ta trái ngược với phẩm tính ấy của Người.  Người ta có thể hiểu được là chúng ta sẽ run sợ trước viễn ảnh Thiên Chúa “phân cách tâm với linh, cốt với tủy” của chúng ta và phơi bày mọi tư tưởng bất toàn của chúng ta.

          Nhưng đoạn thư thứ hai lại đem đến cho tất cả bài đọc một ánh sáng mới.  Phải, Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối hoàn hảo;  Chúa Giê-su đã sống kiếp phàm nhân không hề phạm tội.  Tuy nhiên Người biết rõ một cuộc sống như thế quả là một thách thức!  Người cũng bị cám dỗ giống như bạn.  Người thông cảm với bạn và ban cho bạn ân sủng Thiên Chúa để giúp bạn đương đầu với mọi cám dỗ đến với bạn.  Rồi nếu bạn lỡ sa ngã phạm tội, Người không đứng ở trên cao để phán xét bạn;  nhưng Người đứng bên cạnh bạn, sẵn sàng vực bạn dậy và đổ tràn lòng thương xót của Người xuống trên bạn.

          Bạn thử tưởng tượng ra một hoàn cảnh sống mà bạn thường bị thử thách.  Giờ đây bạn hãy mời Chúa bước vào khung cảnh của bạn, không phải như một Đấng từ trên cao nhìn xuống, nhưng đang đứng bên cạnh bạn.  Người đang ở đây cùng bạn, với tất cả vinh quang và tình yêu của Người, với mọi sự khiêm nhường và cao cả của Người.  Còn bạn, trong sự yếu đuối mà bạn cảm nghiệm lúc này, hãy lấy can đảm thân thưa với Người về chính những điều gì bạn đang cần.

          Bây giờ bạn hãy tưởng tượng Chúa trả lời bạn như thế nào.  Hãy nhớ những điều bài đọc hôm nay ghi lại:  Chúa Giê-su không ở xa và vô tình, nhưng Người đầy cảm thông.  Người hoàn toàn hiểu rõ cám dỗ mạnh mẽ như thế nào.  Bạn có thể cảm nhận được Người đang nói với bạn những lời khích lệ.  Bạn có thể cảm nhận Người ban cho bạn tràn đầy ân sủng.  Hoặc bạn có thể hình dung Người quàng tay lên vai bạn và kéo bạn lại sát với Người.  Bạn hãy cảm tạ Chúa Giê-su vì hôm nay Người hiện diện với bạn và ban cho bạn ân sủng.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa luôn ở với con trong những lúc con mạnh mẽ cũng như lúc con bị cám dỗ.  Xin Chúa giúp con nhận ra sự hiện diện của Chúa.  Con đang nhận lãnh mọi ân sủng Chúa dành cho con”.