Thứ Hai sau lễ Hiển Linh

Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa

Suy niệm Mát-thêu 3:13-17

 

Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.  (Mát-thêu 3:16)

 

          Một người thanh niên đang đứng bên ngoài một căn chung cư, sẵn sàng bắt đầu công việc mới tại một thị trấn cách xa gia đình anh.  Cha của anh đứng bên cạnh.  Ông bảo:  “Bố biết con có thể làm được công việc này.  Con là con của bố và bố hãnh diện về con.  Bất cứ khi nào con cần giúp đỡ, cứ cho bố biết.  Hãy giữ liên lạc và đừng quên con là ai”.

          Bạn có biết là Chúa Giê-su cũng có một kinh nghiệm tương tự không?  Khi Người khởi đầu cuộc đời công khai qua việc chịu phép rửa, Cha Người mở cửa trời và nói với Người những lời khích lệ:  Giê-su là con yêu dấu của Ta, và Ta vừa hãnh diện vừa vui sướng vì làm Cha của Ngài!

          Hôm nay khi bạn mừng lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa, hãy biết rằng Thiên Chúa cũng muốn mở cửa trời ra cho bạn như Người đã mở ra cho Chúa Giê-su.  Người muốn phán lời khích lệ bạn khi bạn bước một bước mới trong cuộc sống của bạn giống như Người đã phán với Chúa Giê-su.  Như Chúa Cha đã sai Thánh Thần xuống trên Con của Người, Người cũng ban Thánh Thần xuống trên bạn.  Như Chúa Cha đã công bố Chúa Giê-su là Con yêu dấu, Người cũng dạy bạn rằng bạn là con yêu dấu của Người.  Như Chúa Cha đã xác quyết và khích lệ Chúa Giê-su khi Chúa khởi đầu sứ vụ, Người cũng dành sẵn những phúc lành cho bạn khi bạn sắp khởi đầu một giai đoạn mới trong đời bạn.

          Những khởi đầu mới này có thể là quan trọng như khấn dòng, hoặc nhỏ bé như lại tiếp tục dạy giáo lý niên khóa tới trong giáo xứ.  Có thể bạn đang chuẩn bị cho đứa con đầu lòng ra đời hoặc trở lại làm việc sau nhiều năm bận rộn dạy dỗ con cái.  Có thể bạn sắp di chuyển hoặc bắt đầu một công việc mới.  Bất kể là gì, Chúa đều có những lời khích lệ nói với bạn.  Người muốn bạn biết rằng Người là Cha của bạn, và Người luôn yêu thương bạn.  Người muốn bạn xác tín rằng Người đang chúc lành cho bạn và Người có những điều lớn lao dành cho bạn.  Người bảo bạn rằng Người sẵn sàng giúp bạn mọi cách bạn cần đến Người. 

          Vậy bạn hãy để Cha mở trời ra cho bạn hôm nay!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nhắc nhở cho con biết rằng con thật quý giá trước mặt Cha và Cha có rất nhiều sự dành cho con!”