Thứ Năm tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:40-45

 

Có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ gối xuống van xin rằng:  “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.  (Mác-cô 1:40)

 

          Chúng ta hãy xét câu chuyện chữa lành này theo ba chiều kích:  chiều kích thiêng liêng, chiều kích linh hồn và chiều kích thể xác.  Chiều kích thể xác là hiển nhiên nhất.  Chúng ta thấy một người phong cùi đang quỳ gối và Chúa Giê-su đưa tay ra chạm tới anh ta.  Rồi chúng ta kinh ngạc thấy da của anh mọc lại và thịt mới xuất hiện phủ trên những cái xương trước đây đã từng dễ gãy.

          Nhưng đằng sau chiều kích thể xác này là phạm vi linh hồn của chúng ta, tức những tư tưởng và cảm xúc của chúng ta.  Vì người ta cho rằng bệnh phong cùi hay lây lan, nên anh này đã bị cách ly khỏi gia đình và xã hội.  Anh đã mất công ăn việc làm và những người thân yêu.  Về phần tâm lý, chắc chắn anh phải cảm thấy tuyệt vọng.  Còn đối với Chúa Giê-su, trái tim Người đầy tràn thương xót và cảm thông.  Người âu yếm trả lời:  “Tôi muốn, anh hãy được sạch!” (Mác-cô 1:41).  Thân xác người ấy được chữa lành, nhưng điều cũng quan trọng là linh hồn anh được lành mạnh.  Anh có thể về nhà rồi!

          Đối với chiều kích thiêng liêng, các Ki-tô hữu luôn luôn thấy trong câu chuyện này một ám chỉ về bệnh phong cùi do tội lỗi làm chết đi phần hồn của chúng ta và ám chỉ về Chúa Giê-su là Đấng cứu chuộc chúng ta.  Với một bằng chứng nhận thực đã được sạch, người phong cùi được chữa lành này có thể được cùng với mọi người thờ phượng Chúa trong hội đường.  Anh đã được trả lại cho Thiên Chúa!

          Bạn cũng là một tạo vật có nhiều phương diện và Chúa coi mỗi phương diện đều quan trọng.  Người chăm sóc cho hết mọi phương diện ấy, nên Người muốn chạm tới bạn trên mọi phương diện.

          Một trong những nơi tốt nhất để Chúa chạm tới mọi chiều kích của chúng ta, đó là Thánh lễ.  Chính nơi đây và hơn mọi nơi nào khác, bạn có thể kết hợp với Chúa Giê-su.

          Vậy bạn hãy nghĩ xem thân xác bạn cảm nghiệm về Thánh lễ như thế nào.  Bạn nhận lấy sự hiện diện của Chúa Giê-su khi bạn “nhận lấy mà ăn” và “nhận lấy mà uống” Mình Máu Thánh Chúa.  Bạn quỳ gối, bạn làm dấu Thánh giá, bạn đọc kinh Tin kính, và bạn hát thánh ca.  Linh hồn bạn được hưởng nhờ khi Kinh Thánh được công bố, bởi vì tâm trí bạn đang khắng khít với Lời Chúa.  Sau cùng, Thánh Thể là sức mạnh thức tỉnh tâm trí bạn và đem bạn đến gần Chúa Giê-su hơn.

          Mỗi lần bạn đi tham dự Thánh lễ, cũng như mỗi lần bạn cử hành bất cứ bí tích nào khác, hãy tưởng tượng bạn là người phong cùi trong bài Tin Mừng hôm nay.  Bạn hãy tưởng tượng Chúa Giê-su đang chạm đến từng lãnh vực cuộc đời bạn và làm cho nó được sống lại!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã đưa tay ra để chạm đến con”.