Chúa Nhật tuần 2 Thường niên

Suy niệm Gio-an 1:29-34

 

Đây là Chiên Thiên Chúa.  (Gio-an 1:29)

 

          Mỗi Thánh lễ, ngay trước khi chúng ta rước lễ, linh mục mời gọi chúng ta:  “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.  Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”.  Ngài mời gọi chúng ta hãy ngước mắt, đem hết tâm hồn và tất cả con người chúng ta hướng lên Chúa Giê-su.  Người mời gọi chúng ta hãy tuyên xưng:  “Đây Chúa Giê-su đã chết vì tội lỗi mà loài người đã phạm hoặc sẽ phạm.  Người đã chết vì tội lỗi tôi hoặc mọi người sẽ phạm”.

          Có khi nào bạn xem một câu chuyện trên màn truyền hình thuật lại một đứa bé đi bộ trên phố và bị một chiếc xe chạy quá tốc độ cán chết không?  Có lẽ câu chuyện khiến bạn buồn cho số phận đứa bé và gia đình của em, mặc dù bạn chẳng hề biết họ.  Nhưng mọi sự sẽ hoàn toàn khác nếu đứa bé bị xe cán chết ấy lại là con của bạn.  Thay vì chỉ cảm thấy buồn, bạn sẽ thấy tâm hồn tan nát.  Cái đau kéo dài bao tuần lễ, bao tháng trời và bao nhiêu năm nữa.  Có thể bạn không khi nào quên được thảm trạng ấy.

          Đó cũng là cách giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của lời “Đây Chiên Thiên Chúa”.  Đây Chiên Thiên Chúa không phải chỉ là một điều tốt phải làm.  Đó cũng không phải là một thói quen.  Cũng không là một giây phút thấm thoát ngắn ngủi vào sáng Chúa Nhật một ngày sống bận bịu của bạn.  Nhưng Đây Chiên Thiên Chúa có nghĩa là đón nhận những gì Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta.  Là nhớ rằng nếu không có Chúa thì không biết cuộc đời chúng ta sẽ ra sao.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, hai lần ông Gio-an Tẩy Giả nói:  “Tôi đã không biết Người” (Gio-an 1:31, 33).  Nhưng ông Gio-an đã có thể nhận ra Chúa Giê-su khi Người đến.  Vì thế ông đã nói:  “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (1:34).  Chúa Thánh Thần đã tỏ cho ông biết Chúa Giê-su một cách thật cảm động và sâu xa, nên điều ấy đã thay đổi cuộc sống của ông.

          Điều tương tự ấy cũng có thể xảy ra cho chúng ta trong Thánh lễ hôm nay.  Chúa Giê-su muốn mở mắt chúng ta vào lúc “bẻ bánh” để chúng ta được biết Người sâu xa hơn (Lu-ca 24:35).  Vậy hôm nay khi bạn rước lễ, hãy quyết tâm tôn vinh Chúa Giê-su.  Rồi bạn hãy xin Người tỏ mình ra cho bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Chiên Thiên Chúa.  Lạy Chúa, xin hãy đến và mở mắt con”.