Thứ Ba tuần 2 Thường niên

Suy niệm Do-thái 6:10-20

 

… Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn.  (Do-thái 6:19)

 

          Thư gửi tín hữu Do-thái là thư gửi cho các Ki-tô hữu đang bị thử thách đức tin.  Bách hại, kể luôn việc bị tù đày và tịch thu tài sản, đã cám dỗ nhiều người từ bỏ đức tin vào Chúa Giê-su để tuân giữ những truyền thống Do-thái giáo quen thuộc hơn và an toàn hơn.  Cho nên tác giả bức thư nhắc nhở họ rằng họ được neo chắc chắn vào niềm hy vọng và những lời hứa của Chúa Ki-tô.  Giờ đây Chúa Ki-tô là “vị thượng tế” của họ trước mặt Thiên Chúa, Đấng chuyển cầu cho họ mỗi ngày (Do-thái 6:20).  Tác giả thư khích lệ bạn hãy nắm chặt lấy Chúa Giê-su.  Người vững vàng và Người sẽ giữ cho bạn được bình yên trong mọi cơn bão táp.

          Vậy bạn thử nghĩ xem công dụng của cái neo để làm gì.  Nó giữ con thuyền không cho tiến tới.  Thuyền có thể vẫn còn di chuyển một chút theo dòng nước, nhưng cái neo nặng nề kia móc xuống đáy biển sẽ nhanh chóng giữ thuyền đứng yên.  Cái neo ấy chính là Chúa Giê-su được dành riêng cho bạn đấy!  Người là cái neo của bạn để giữ bạn ở trong lòng thương xót và sự hiện diện của Thiên Chúa.  Người là nguồn gốc giữ cho bạn được vững vàng, vì những lời hứa của Người chắc chắn và lòng trung thành của Người tuyệt đối.  Người cũng có thể giúp bạn trung thành khi Người nhắc nhở bạn về mọi điều Người đã nói.

          Khi con thuyền trôi đi thì đã có cái neo kéo nó lại.  Có những ngày bạn cảm thấy mình cũng trôi dạt như vậy.  Cứ yên tâm, cái neo có thể giữ bạn lại!  Bạn có thể cảm nhận sức lôi kéo của cái neo trong giây phút lương tâm thức tỉnh, khi ngần ngại nói hoặc làm điều gì, khi xác tín rằng có những tư tưởng trong đầu óc bạn không được thánh thiện, thậm chí cả khi bạn thấy bất lực không sao tiếp tục đường hướng bạn đã từng theo.  Sức lôi kéo này giúp bạn chắc chắn rằng Chúa Giê-su đã không bỏ rơi bạn.  Nó bảo đảm với bạn rằng bạn vẫn còn đâm rễ sâu và đặt nền móng nơi Chúa Ki-tô.

          Thư gửi tín hữu Do-thái dạy chúng ta rằng cái neo này “chìm sâu vào bên trong bức màn cung thánh”, tức là ngay trong sự hiện diện của Thiên Chúa (Do-thái 6:19).  Chính tại đó bạn được neo giữ lại, tức là ở trên thiên đàng vậy!  Cho nên hôm nay bạn cứ tiến tới, cứ đến gần Cha trên trời của bạn.  Hãy xin Người giúp đỡ, dẫn dắt, an ủi, và hãy chắc chắn rằng Người sẽ nghe lời bạn cầu xin.  Ngày qua ngày, hết thử thách này tới thử thách khác, Chúa Giê-su vẫn ở với bạn, chuyển cầu cho bạn và làm cho đức tin, đức cậy của bạn ở nơi Người được vững vàng hơn.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con niềm hy vọng và tin tưởng do những lời hứa của Cha.  Con cảm tạ Cha đã neo chặt con lại với Cha!”