Thứ Bảy tuần 2 Thường niên

Suy niệm Do-thái 9:2-3, 11-14

 

Máu của Đức Ki-tô càng hiệu lực hơn biết mấy…  Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống.  (Do-thái 9:14)

 

          Người ta dễ dàng nhận ra một đứa bé đang có mặc cảm tội lỗi.  Nó tránh nhìn thẳng và cách xa cha mẹ cũng như xa khung cảnh nó đã phạm lỗi.  Nếu nó không thể tránh mặt cho lẹ thì nó sẽ tạo một nụ cười giả dối rồi cố gắng làm việc này việc kia tốt cho cha mẹ.

          Hầu hết các bậc cha mẹ đã biết đứa con làm gì và đã tha thứ cho nó rồi, nhưng đứa con thì cứ cố gắng “sửa chữa” những gì nó đã làm.  Tuy nhiên quét dọn những miếng vỡ của cái đĩa bị bể đâu có sửa chữa được cái đĩa hoặc làm cho mọi sự trở lại bình thường, vậy mà nó vẫn cố làm!

          Bạn có thường là một đứa con đang có tội đối với Thiên Chúa là Cha của bạn không?  Có lẽ bạn đang đi loanh quanh với cái đầu cúi xuống, cứ nghĩ rằng Chúa không vui đối với bạn.  Thậm chí cả sau khi bạn đã đi xưng tội và nhận ơn xá giải, bạn vẫn còn mang tội lỗi ấy theo mình giống như mang một gánh nặng.  Bạn có thể cố làm cho lương tâm mình thoải mái bằng cách thực hiện thật nhiều việc tốt cũng như cố làm sao cân bằng với những việc xấu.

          Cho nên bạn vất vả, thật vất vả.  Nhưng bạn có cố gắng mấy thì những nỗ lực của bạn cũng che lấp đi vấn đề cốt yếu:  là bạn đã làm dổ vỡ một điều mà chỉ Chúa mới có thể sửa chữa được thôi.

          Tác giả thư Do-thái hiểu rằng không chỉ nói về những gì chúng ta làm;  nhưng về những gì Chúa Giê-su đã làm!  Khi đổ máu ra, Chúa Giê-su đã đem lại ơn tha thứ cho chúng ta.  Hơn thế nữa, Người đã thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những nhận thức dai dẳng về tội lỗi mình, những nhận thức cứ bảo chúng ta:  “Tôi phải tốt hơn.  Tôi phải cố gắng hơn”.  Chúng ta không cần phải thuyết phục Chúa tha thứ cho chúng ta hoặc đón nhận chúng ta trở về.  Những việc tốt của chúng ta phải là một lời tạ ơn đền đáp cho những gì Chúa Giê-su đã làm, chứ không phải là cố gắng góp nhặt cho đủ việc tốt để làm cho Chúa vui lòng.

          Khi đổ máu ra, Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta thành một tạo vật mới.  Máu của Người, hoặc chính sự sống của Người, đã biến đổi mọi sự Người chạm tới, kể luôn chúng ta nữa!  Chúng ta có thể bước đi trong sự tự do vì chúng ta đã được làm con cái Chúa, được tha thứ mọi tội lỗi và rửa sạch nhờ sức mạnh của Máu Thánh Chúa Giê-su.

          Quả thực chúng ta có một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương!  Thực cũng là một Đấng Cứu Độ đầy lòng thương xót nữa!  Vậy chúng ta có thể làm gì hơn là hãy phụng thờ Người với tất cả tâm hồn chúng ta?

 

          Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã đổ Máu ra vì con!”