Thứ Hai tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 2:18-22

 

Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?  (Mác-cô 2:19)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình dự tiệc cưới của một người bạn.  Khi tiệc cưới sắp bắt đầu, mọi người yên lặng hơn và ngồi vào chỗ.  Nhạc trổi lên.  Cô dâu trịnh trọng bước vào ở lối giữa.  Nhưng chú rể đâu rồi?  Không ai nhận ra là chàng đang ngồi chung với những khách mời.  Chàng không đứng riêng một chỗ.

          Giống như những khách dự tiệc trong bài Tin Mừng hôm nay, các người Pha-ri-sêu đã khó nhận ra Chúa Giê-su.  Họ chỉ coi Người là một ráp-bi đầy ghen tương đến từ một làng nhỏ.  Cho nên khi họ hỏi Chúa Giê-su tại sao môn đệ Chúa không ăn chay, thì Người trả lời bằng cách ám chỉ Người là “chàng rể” (Mác-cô 2:19).  Người bảo họ rằng Người còn cao trọng hơn cả một thầy dạy;  Người là Đấng Mê-si-a.

          Chúa Giê-su không phải là hạng mê-si-a mà hầu hết mọi người đã mong đợi.  Người đã đến như một chàng rể, chứ không chỉ như một thầy dạy luân lý.  Người đã đến như một người bạn hữu, chứ không phải một chiến binh.  Người đến để yêu thương dẫn dân Người vào cuộc sống mới, chứ không chỉ để lãnh đạo họ.  Người đến như một thầy dạy khiêm nhường và nghèo khó, chứ không phải một nhân vật chính trị hét ra lửa.  Chính vì thế Người đã không xuất đầu lộ diện.

          Tuy nhiên không phải chỉ có những người Pha-ri-sêu đâu.  Suốt thời gian thi hành sứ vụ của Chúa, những kẻ phỉ báng Chúa Giê-su đã không thể thấy là giáo huấn của Người đã mặc khải ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa theo một cách mới.  Họ đã không thấy được là Người đã đến để thí mạng sống mình cho dân Người, như một bậc phu quân đáng kính hy sinh mạng sống cho hiền thê của mình.  Rồi họ cũng không thấy được rằng Chúa Giê-su đã đến để dạy người ta hãy tha thứ chứ đừng trả thù, điều mà chính Người đã nêu gương khi bị đóng đinh vào thập giá và cầu nguyện:  “Cha ơi, xin hãy tha cho họ” (Lu-ca 23:34).

          Nhưng Chúa Giê-su không bị đem đi;  Người luôn ở gần chúng ta mọi lúc.  Người không chỉ là thầy dạy;  Người còn là Thiên Chúa toàn năng.  Người đứng bên chúng ta mọi ngày, sẵn sàng nâng chúng ta dậy với tình yêu của Người.  Thậm chí cả khi chúng ta phạm tội, Người cũng ở với chúng ta, chữa lành chúng ta và kêu gọi chúng ta trở về với Người trong yêu thương.  Người thực là Chàng Rể của chúng ta!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa tỏ mình ra cho con hôm nay!  Xin Chúa cho con nhận ra niềm hy vọng con đặt nơi Chúa”.