Thứ Năm tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:7-12

 

Người ta lũ lượt đến với Người.  (Mác-cô 3:8)

 

          Chúa Giê-su đã dấn thân vào một cơn lốc sinh hoạt từ sau khi Người chịu phép rửa của ông Gio-an.  Người đã rao giảng ơn sám hối giúp người ta chuẩn bị đón Nước Thiên Chúa đến.  Người đã gọi các môn đệ theo Người.  Người đã dành nhiều giờ để cầu nguyện.  Người đã xua trừ ma quỷ và chữa lành một người mắc bệnh phong cùi, một người què và một người bại liệt cánh tay.  Người đã trả lời các chỉ trích của những kẻ câu nệ luật lệ tôn giáo.  Người đi tới đâu là dân chúng tụ họp chung quanh Người thật đông đảo, muốn chạm đến Người, nghe lời Người dạy bảo và cảm nghiệm phép lạ Người làm.

          Những đám đông dân chúng này đã nhiều lần phải kinh ngạc.  Cho nên trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã dùng một phương pháp thực tế là lên một thuyền đánh cá để rao giảng, hầu dân chúng có thể nghe được Người mà Người không bị giẫm đạp chen lấn nhau do nhiều người quá hăng say.

          Nhưng mặc cho đám đông dân chúng lũ lượt đến với Chúa, điều quan trọng là Chúa Giê-su không hề nhắc tới một “đám đông”.  Người luôn để mắt để tai và để tâm hồn đến từng người trước mặt Người.  Người không quơ tay trên đám đông để một lúc chữa lành hết thảy.  Nhưng Người đã giơ tay ra để chạm tới một người phong cùi.  Người đã tha thứ cho một kẻ tội lỗi.  Người đã trả lời một câu hỏi.  Người đã hoàn toàn chú tâm đến từng người đang đứng trước mặt Người bất cứ lúc nào.  Chẳng lạ gì vào cuối ngày Người đã mệt lả!

          Chắc chắn Chúa Giê-su yêu thương toàn thế giới.  Người đã cho đi tất cả mọi sự Người là và Người có, để cứu độ chúng ta.  Tội lỗi của toàn thể nhân loại đã chất lên vai Người khi Người ở trên thập giá, và Người đã làm cho bản tính nhân loại của chúng ta được tràn đầy sự sống phục sinh.  Nhưng bên cạnh tính cách “phổ quát” của công cuộc cứu độ, Chúa vẫn muốn chạm đến từng người chúng ta.  Người luôn dành thì giờ để chạm đến những linh hồn đang bị thương tích, để chữa lành mọi trái tim tan vỡ và để làm cho mọi người nam nữ già trẻ được tràn đầy tình yêu của Người.

          Chúa Giê-su chăm sóc mọi người như một cộng đồng hay như một cá nhân.  Mỗi ngày Người đưa tay ra để chạm tới và để cứu chữa người này.  Rồi tới người khác.  Người khác.  Và chính bạn nữa.  Đâu nhất thiết là Người tìm thấy bạn giữa một đám đông hay ở một chỗ thinh lặng cầu nguyện.  Chắc chắn Người sẽ tìm thấy bạn, nhất là nếu bạn đi kiếm Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì đã hoàn toàn biết con và yêu thương con.  Con ngước mặt lên nhìn Chúa.  Xin Chúa hãy đến và chạm tới mọi lãnh vực trong đời sống con”.