Thứ Sáu tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:13-19

 

Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người.  (Mác-cô 3:14)

 

          Một nhóm các đại sứ tụ họp tại trụ sở Liên hiệp quốc để thảo luận xem quốc gia của họ có thể cùng nhau làm việc hầu giải quyết một khủng hoảng hay không.  Tuy nhiên một đại biểu đã không biết tổng thống nước mình nghĩ gì về vấn đề người ta thảo luận.  Cho nên đại biểu này chắc chắn chẳng giúp được gì trong các cuộc đàm phán, và ông ta cũng chẳng phục vụ tốt cho quốc gia mình!

          “Đại sứ”.  Đó là cách dân chúng thời Chúa Giê-su đã hiểu về từ “tông đồ”, tức một người đại diện được một người có quyền bính sai đi.  Vậy khi tuyển chọn các tông đồ, Chúa Giê-su đã chọn những người Chúa có thể tín thác để họ thay mặt Người mà chữa lành và rao giảng.  Nhưng trước hết họ cần phải hiểu rõ sứ điệp họ sắp công bố.  Cho nên Chúa Giê-su mới muốn họ phải “ở với Người” (Mác-cô 3:14).

          Các tông đồ muốn trở nên hữu hiệu thì họ cần phải biết rõ Chúa Giê-su.  Họ phải học hỏi không những tư tưởng và kế hoạch của Người, mà cả đến ước mong và giấc mơ của Người nữa.  Họ phải biết những gì trong tâm hồn Chúa.  Rồi những điều ấy chỉ có thể thực hiện được nếu họ dành thì giờ ở với Người.

          Giờ đây chúng ta không thể ngồi quanh bếp lửa nói chuyện với Chúa Giê-su như các môn đệ Người ngày xưa.  Nhưng điều ấy không ngăn được chúng ta muốn biết Người sâu xa hơn.  Có nhiều cách để biết Chúa, nhưng chúng ta hãy xem một trong những cách tốt nhất:  mỗi ngày dành thời giờ đọc và học hỏi Kinh Thánh.  Bạn có thể thực hiện điều này một mình hoặc tham gia một nhóm học hỏi Kinh Thánh trong giáo xứ.  Hoặc bạn có thể sử dụng một vài cuốn sách về Kinh Thánh do những tác giả đáng tin cậy viết để giúp bạn hiểu những điều mình đang đọc.

          Bạn đừng dừng lại khi đọc.  Nhưng hãy dùng tất cả những điều bạn đã học hỏi và hãy ngồi trước mặt Chúa mà thờ phượng Người.  Dưới ánh sáng của những điều bạn đã học được từ Kinh Thánh, hảy hỏi Chúa Giê-su xem “đường lối” của Người như thế nào trong một số vấn đề bạn đang phải đối diện, hoặc trong những vấn đề rộng lớn hơn của cộng đồng hay thế giới chung quanh bạn.  Hãy để lời của Người dẫn dắt bạn đang khi bạn tìm câu trả lời, nhưng cũng hãy xem có điều gì đang được khơi lên trong tâm hồn bạn – bất cứ điều gì bạn nghĩ là từ Chúa Thánh Thần mà đến.

          Bạn nên nhớ, càng biết Chúa Giê-su và biết Người nghĩ gì hoặc cảm nhận gì, thì bạn càng trở nên đại sứ có hiệu lực hơn của Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã chọn con làm đại sứ của Chúa.  Xin Chúa giúp con biết Chúa sâu xa hơn để hôm nay con có thể thay mặt cho Chúa!”