Thứ Tư tuần 2 Thường niên

Bắt đầu Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Ki-tô giáo

 

Suy niệm Mác-cô 3:1-6

 

Nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.  (Mác-cô 3:6)

 

          Các người Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-đê có thể là kẻ thù chính trị với nhau, nhưng họ lại có cùng một mẫu số chung:  rất thù ghét Chúa Giê-su.  Đúng vậy, họ cùng chung một mối hận thù thâm sâu đến nỗi đã giúp họ cộng tác với nhau để tìm cách giết Chúa, một sự cộng tác bề ngoài thôi, nhưng đó là lý do chung khiến họ làm như vậy.

          Nếu kẻ thù của Chúa Giê-su đã có thể đến với nhau để thực hiện một mục đích chung, thì các bạn hữu của Chúa lại càng phải gạt bỏ mọi khác biệt mà cùng nhau làm việc để thực hiện những mục đích của Người phải không?

          Bạn có thể nói rằng mục đích của Chúa Giê-su là hòa giải.  Nhờ cái chết và sự phục sinh, Chúa đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa và đem chúng ta lại với nhau như một gia đình, đó là Giáo Hội.  Do đó, những chia rẽ giữa dân Người – Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành – làm cho Người rất đau lòng.

          Hôm nay bắt đầu Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Ki-tô giáo.  Việc cử hành Tuần lễ Hiệp nhất năm nay đặc biệt quan trọng, vì nó đánh dấu năm trăm năm thiết lập việc Cải cách của Tin lành.  Nhưng đồng thời việc kỷ niệm này cũng diễn ra trong một “thời đại kết” đang tiến triển tốt đẹp đưa tới sự hiệp nhất.

          Thí dụ Công giáo và Tin lành Lutherô đã đối thoại với nhau năm mươi năm, và cuộc đối thoại ấy đã đem lại những hoa quả khích lệ.  Chúng ta đã cùng nhau đạt được một thỏa thuận chung về ơn công chính hóa, một trong những điểm lớn nhất trong cuộc tranh luận về giáo lý.

          Rõ ràng chúng ta phải cử hành thật lớn!  Đó cũng chính là điều Đức giáo hoàng Phanxicô và những vị lãnh đạo trong Giáo Hội xin chúng ta làm, là hãy chuẩn bị cho việc kỷ niệm này bằng cách đề cao tất cả những gì chúng ta đã cùng chung với nhau, thay vì quan tâm đến những vấn đề vẫn còn gây chia rẽ chúng ta.  Nếu chúng ta có thể làm việc với nhau bất kể những khác biệt về thần học, thì chúng ta có thể làm chứng cho tình yêu của Chúa Giê-su và phá đổ được các bức tường ngăn cách.

          Khi Tuần lễ cầu nguyện này bắt đầu, bạn hãy quyết tâm chú ý tới tình yêu Chúa Giê-su dành cho mọi Ki-tô hữu.  Hãy tưởng tượng bạn đang chung tay với các phần tử thuộc mọi giáo phái đứng dưới chân thánh giá Chúa.  Bạn đang cùng với họ ngắm nhìn Chúa trong tình yêu và tôn kính.  Cùng với họ, bạn đang cảm tạ và ngợi khen Chúa đã chết cho bạn.  Cùng với họ, bạn đang nghe tiếng kêu than của trái tim Chúa:  “Xin cho họ tất cả nên một… để thế gian tin rằng Cha đã sai con” (Gio-an 17:21).

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở tâm hồn con đón nhận anh chị em.  Xin Chúa hiệp nhất chúng con để chúng con cùng nhau làm chứng cho tình yêu của Chúa”.