Thứ Ba tuần 3 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 40:2, 4, 7-8, 10-11

 

Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con.  (Thánh Vịnh 40:7)

 

          Bạn có biết rằng một nửa những điều dốc lòng người ta đề ra cho Năm Mới sẽ chẳng còn tồn tại qua tháng Giêng không?  Tại sao chỉ số thất bại lại quá cao như vậy?  Thường thì khó khăn nằm ở khoảng cách quá xa từ việc người ta hứa hẹn bề ngoài tiến tới thái độ cam kết nội tâm rằng mình sẽ thi hành những đều dốc quyết.

          Đấy là điều cần suy xét khi chúng ta nhìn vào các bài đọc hôm nay.  Thiên Chúa cho thấy rõ ràng là Người không muốn chúng ta thực hiện những hy sinh mỏng manh nửa vời vì chúng sẽ biến mất ngay khi có dấu hiệu khó khăn đầu tiên.  Nhưng Người muốn chúng ta có những cam kết nội tâm.  Người muốn tất cả những thay đổi chúng ta thực hiện trong cuộc sống phải là những thay đổi trào ra từ những thay đổi đang có trong tâm hồn.  Vì thế Người mới “mở tai để chúng ta biết vâng phục” (Thánh Vịnh 40:7).

          Theo những nghiên cứu, có ba bước để giúp chúng ta nội tâm hóa những mục đích và những thay đổi mà chúng ta muốn thực hiện được trong cuộc sống.

          Thứ nhất, hãy rõ ràng về lý do tại sao bạn nhắm mục đích này.  Hãy viết xuống tại sao bạn muốn có thay đổi này và những lợi ích bạn hy vọng rút ra từ thay đổi ấy.

          Thứ hai, hãy ấn định cho bạn thời gian để theo đuổi sự cam kết  này.  Trong chương trình của bạn, hãy làm một thay đổi cụ thể, thí dụ thức dậy sớm hơn hoặc giảm bớt đi những sinh hoạt khác.

          Sau hết, bạn hãy nhớ bạn cần ba tới mười tuần lễ để lập một thói quen mới.  Vậy điều này sẽ giúp bạn nếu bạn chia thời gian cam kết thành những quãng nhỏ hơn.  Hãy cố gắng thực hiện điều cam kết hai hoặc ba tuần, sau đó nhìn lại kế hoạch của bạn nếu cần.  Tiếp tục lập đi lập lại điều cam kết cho đến khi nó gắn liền với đời sống bạn.

          Nếu bạn đã đặt ra những mục tiêu cho năm mới này, thì bây giờ là thời gian tốt để bạn thẩm định.  Còn nếu bạn chưa đặt ra mục tiêu nào thì hãy đặt ra một hoặc hai mục tiêu cho bạn, và có lẽ một trong hai mục tiêu ấy phải là về mối tương quan với Chúa.  Bạn nhớ là mỗi bước nhỏ đi đúng hướng đều làm cho Chúa vui lòng.  Người sẽ ân thưởng bạn bằng cách giúp bạn cảm nghiệm sâu xa hơn về sự hiện diện của Người và biết chắc chắn là Người đang đào tạo bạn.

          Hôm nay tuy không phải ngày đầu năm, nhưng có thể là ngày đầu tiên trong cuộc đời mới của bạn.  Bạn hãy nhìn vào những mục tiêu của bạn, và hãy tiếp tục rèn luyện đường lối đưa bạn đến gần Chúa hơn và gần thiên đàng hơn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con sự khôn ngoan và ân sủng con cần, để đặt mối tương quan của con với Chúa như là mục tiêu cao nhất và ước ao sâu xa nhất của con”.