Thứ Hai tuần 3 Thường niên

Suy niệm Do-thái 9:15, 24-28

 

Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra.  (Do-thái 9:24)

 

          Hình ảnh của bạn về thiên đàng là gì?  Qua nhiều thế hệ, người ta đã có nhiều thị kiến về thiên đàng, từ những người đáng tôn kính cho đến những kẻ trào phúng mỉa mai.  Nhưng thực ra thì chẳng ai trong chúng ta biết rõ được.  Chúng ta sẽ ở với gia đình và bạn hữu chúng ta trên đó chứ?  Hay chúng ta sẽ quá mải mê phụng thờ Chúa Giê-su đến nỗi chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều nào khác?  Chúng ta có lấy làm lạ là những ai sẽ ở trên đó và nhưng ai sẽ không?  Chúng ta biết chúng ta sẽ có một thân xác được vinh hiển, nhưng thân xác ấy như thế nào?  Thân xác ấy sẽ cảm nhận thế nào?

          Mỗi câu hỏi đều phản ánh một nỗi sợ hãi hoặc lo lắng cả về cuộc sống chúng ta ở đời này lẫn đời sau.  Nhưng cho dù không hiểu được, chúng ta vẫn có thể nói chắc chắn rằng thiên đàng là hoàn thành được tâm nguyện lớn lao nhất của chúng ta:  được thấy Chúa mặt đối mặt và sống với Người muôn đời.

          Nếu Chúa Giê-su là tình yêu toàn vẹn, thì không có gì tốt hơn là được sống trong sự hiện diện của Người.  Bất kể điều gì xảy ra tại đây và lúc này, thì thiên đàng chính là điều bảo đảm chúng ta sẽ nhận được   nếu chúng ta theo Chúa.  Nếu chúng ta đã được cảm nếm thiên đàng mỗi khi chúng ta rước lễ hoặc đến với Người để cầu nguyện, thì làm sao chúng ta lại còn nghi ngờ rằng sự hoàn thành của cảm nếm này chính là sự hoàn hảo đích thực?

          Thánh Phao-lô tiếp tục giúp chúng ta tưởng tượng khi ngài viết: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (1 Cô-rin-tô 2:9).  Điều đang chờ đợi chúng ta thật diệu kỳ đến nỗi không lời nào diễn tả được!  Nhưng chỉ cần biết là Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ nơi mắt chúng ta và sẽ chẳng còn cái chết, buồn phiền hoặc đau đớn nữa cũng đủ để giúp chúng ta can đảm và làm cho chúng ta được mạnh mẽ rồi.

          Vậy bạn hãy hướng mắt nhìn vào phần thưởng thiên đàng đang mời gọi bạn.  Rồi thậm chí những khó khăn lớn lao nhất bạn đang phải chịu đựng nơi thế gian này cũng sẽ nhẹ nhàng.  Mỗi ngày bạn hãy ngửng đầu lên và hãy vui mừng, vì ơn cứu độ của bạn đã gần!

 

          “Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương con với tình yêu không sao hiểu thấu.  Lạy Chúa Giê-su, con phụng thờ và thờ lạy Chúa vì ơn cứu độ của Chúa không có gì sánh bằng”.