Chúa Nhật tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:1-12

 

Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.  (Mát-thêu 5:12)

 

          Một số nhà chú giải Kinh Thánh đã gọi Bài giảng trên núi của Chúa Giê-su là “hiến chương” của Người, tức một          tổng hợp những điều người ta phải tuân giữ theo đúng ý nghĩa của chúng cũng như theo đường lối chúng giúp người ta trở nên tốt.  Nhưng đã bao giờ bạn đọc một bản hiến chương chưa?  Nhiều bản hiến chương có tính cách chính trị và có thể nghe rất nực cười.  Vì muốn lấy lòng và được dân chúng ủng hộ, các ứng cử viên hoặc lãnh tụ thường phóng đại.  Họ hứa hẹn nào là sức khỏe tốt, hạnh phúc và giàu có phát đạt nữa.  Các đối thủ thì mau lẹ tố cáo rằng tất cả những điều hứa hẹn ấy không có gì là bảo đảm cả, rồi đến lượt họ cũng chủ trương những điều giống như vậy thôi!

          Quả thực Chúa Giê-su không vận động để chúng ta dồn phiếu cho Người.  Chúng ta biết rằng khi Người nói điều gì đó “sẽ” xảy ra, thì lời của Người hoàn toàn khác với những lời hứa hẹn phóng đại của các chính trị gia.  Cho nên trong Tám Mối phúc, Chúa đã nói một cách chắc chắn:  “Điều này sẽ xảy ra như thế đấy.  Vậy bạn có muốn có được nó không?”

          Bây giờ bạn hãy dành một phút để đọc lại Tám Mối phúc, rồi mỗi lần gặp từ “sẽ được”, bạn hãy thay thế bằng từ “có thể được”.  Thí dụ “Họ có thể được an ủi… Họ có thể được Đất Hứa làm gia nghiệp”.  Rồi bạn hãy đọc lại những lời của Chúa mà xem.  Trong những lời này, Con Thiên Chúa Toàn năng bảo đảm với bạn không chút nghi ngờ rằng nếu bạn có lòng thương xót, thì bạn sẽ được thương xót;  thậm chí dù bạn có phải lãnh nhận những báng bổ sỉ vả, bạn cũng sẽ được phần thưởng lớn lao ở trên trời.  Hãy để cho lời bảo đảm của Chúa giúp cho đức tin của bạn nơi Người được sâu xa hơn.

          Tất cả chúng ta đều biết mình sẽ cảm thấy như thế nào khi gặp phải một người không giữ lời hứa với chúng ta.  Đúng vậy, chúng ta có thể quá quen với thái độ thất vọng đến nỗi nghi ngờ bất cứ ai có những hứa hẹn to lớn với chúng ta.  Điều ấy làm cho chúng ta khó tin vào những lời Chúa Giê-su nói ở đây.

          Nhưng bạn cứ tin đi!  Hãy nhắc nhở mình rằng các lời hứa của Thiên Chúa luôn chân thực vì Người đáng tin cậy (Do-thái 11:11).  Bạn hãy nhắc nhở mình rằng Chúa yêu thương bạn và chẳng muốn gì khác hơn là nâng bạn dậy để đưa bạn vào trước sự hiện diện của Người.  Hôm nay cũng như mọi ngày, bạn hãy nhắc nhở mình rằng đức tin và đức cậy của bạn là tin cậy vào Chúa nên Người sẽ không khi nào bỏ rơi bạn đâu!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì vương quốc Chúa sẽ tới.  Con đặt niềm tin cậy vào Chúa”.