Thứ Bảy tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:30-34

 

Người chạnh lòng thương.  (Mác-cô 6:34)

 

          Bạn đã có một tuần lễ dài đằng đẵng và mệt nhọc, rồi bây giờ bạn vui vì nó đã qua.  Sau khi rửa chén bát, bạn đang ngồi xả hơi thì chuông điện thoại reo.  Tên người gọi hiện lên cho bạn biết đó là một người bạn hữu lúc nào cũng gây phiền toái áp lực cho bạn.  Liệu bạn có trả lời điện thoại không?  Hay bạn mặc cho họ để lại lời nhắn?

          Có thể có những lý do đúng để bỏ qua cuộc gọi ấy.  Nghỉ ngơi, nhất là thời giờ được dành riêng để yên tĩnh cầu nguyện, là một phần quan trọng trong cuộc sống.  Nhưng nếu bạn theo sự dẫn dăt của Chúa Giê-su, có thể bạn sẽ đọc thầm một kinh nguyện, rồi nhận cú điện thoại.  Đó chẳng phải là điều Chúa Giê-su đã làm trong bài Tin Mừng hôm nay sao?

          Chương trình của Chúa Giê-su là để cho các môn đệ Người được nghỉ ngơi sau khi họ đi truyền giáo trở về.  Chúa muốn họ tách xa khỏi đám đông dân chúng và lấy lại sức.  Nhưng khi trông thấy dân chúng đang chờ đợi các ngài ở bờ hồ, thì “Người chạnh lòng thương” và Người thay đổi chương trình (Mác-cô 6:34).  “Giờ nghỉ ngơi” của Chúa đã trở thành cơ hội để dạy dỗ dân chúng. 

          Cũng như Chúa Giê-su, tất cả chúng ta nên có thói quen sắp đặt những kế hoạch chúng ta theo tâm tình cầu nguyện.  Nhưng cũng như Chúa Giê-su, chúng ta phải sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì hay bất cứ ai sẽ đến và làm gián đoạn những kế hoạch ấy.   Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy tầm quan trọng của thái độ uyển chuyển và mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, bất kể chúng ta đã đặt kế hoạch hay chương trình gì cho ngày hôm ấy.  Chính việc mở lòng này đã giúp Chúa Giê-su nuôi dưỡng năm ngàn người trong ngày Người cần nghỉ ngơi, rồi cũng chính việc mở lòng này sẽ giúp chúng ta sẵn sàng hơn để giúp đỡ những người chung quanh đang cần được quan tâm và chăm sóc.

          Chúng ta ai cũng có những chương trình của mình.  Cuộc sống chúng ta bận rộn và chúng ta thường cảm thấy phiền toái vì bị làm gián đoạn.  Nhưng Chúa Giê-su thì không cảm thấy phiền toái.  “Người chạnh lòng thương”.

          Vậy bạn mở lòng như thế nào để Chúa thay đổi các chương trình của bạn?  Có thể là bạn cố xua đi những gì làm gián đoạn hoặc dẹp người ta sang một bên, bởi vì bạn muốn bảo toàn thời giờ riêng tư của bạn hoặc làm cho xong những việc bạn đã dự định.  Nhưng nếu làm thế, bạn sẽ đánh mất cơ hội tạo nên một sự đổi mới có khi rất quan trọng trong cuộc sống của người khác.

          Cho nên bạn cứ tiến tới và hãy sắp đặt những kế hoạch của bạn.  Nhưng chớ ngạc nhiên vì Chúa làm bạn phải gián đoạn khi Người mời gọi bạn hãy yêu thương.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin lấy sự cảm thông của Chúa Giê-su mà lay động tâm hồn con, để con có thể đáp lại bằng cách yêu thương trong mọi lúc”.