Thứ Hai tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 5:1-20

 

Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương xót anh như thế nào.  (Mác-cô 5:19)

 

          Bị xua đuổi vào sống nơi hoang dã, trú ẩn bên các mồ mả, anh ta lang thang và rên xiết.  Bị ma quỷ hành hạ, nên hễ vào trong thành là anh chỉ gây xáo trộn và thiệt hại.  Dân thành cố gắng xích anh ta lại, nhưng anh không thể bị cầm giữ mãi.  Anh ta giống như một sức mạnh tàn phá không sao kiềm chế nổi, đối với chính anh cũng như với hàng xóm láng giềng.  Vậy khi Chúa Giê-su đã xua trừ các thần dữ ra khỏi anh rồi, thì không lạ gì anh ta muốn đi theo Chúa – anh hết lòng tạ ơn Người.

          Nhưng Chúa Giê-su từ chối không cho anh theo.  Tại sao vậy?  Tại sao Chúa lại bảo anh cứ về gia đình và chia sẻ với họ những gì Thiên Chúa đã làm cho đời anh?  Có lẽ vì gia đình anh cần thấy anh đã được chữa lành.  Họ cần được nghe chính miệng anh kể lại câu chuyện của anh và được chứng kiến sự biến đổi sâu xa của anh.

          Đã nhiều năm gia đình anh biết anh bị quỷ ám.  Giờ đây bỗng nhiên anh được an bình và tinh thần tỉnh táo.  Bạn tưởng tượng coi người ta sẽ nôn nóng muốn nhìn thấy anh đã được chữa lành và muốn nghe câu chuyện của anh;  chắc chắn điều ấy sẽ giúp họ tin vào Chúa Giê-su!

          Có lẽ chính người được chữa lành cũng cần sửa chữa lại những thiệt hại.  Bạn nhớ là dân thành đã xích anh ta lại.  Mặc dù rất muốn ở lại với Chúa Giê-su, nhưng anh cần phải trở về thành và đối diện với những thiệt hại anh đã gây nên và những người anh đã làm họ bị tổn thương.  Chúa Giê-su biết rằng chứng từ cũng như sự khiêm tốn của anh muốn hòa giải với mọi người sẽ có uy lực mở cửa giúp cho dân thành thuộc Dân ngoại này đón nhận đức tin.

          Chúng ta cũng thế.  Chúng ta vui mừng khi thoát được khỏi một tội lỗi cố hữu hoặc thắng vượt được một định kiến.  Chúng ta muốn lao mình đi phụng sự Chúa.  Việc ấy thực là tốt!  Nhưng cũng có thể chúng ta e ngại muốn xa tránh những người chúng ta làm tổn thương hoặc khinh khi.  Hoặc có thể chúng ta muốn tránh khỏi bị mắc cỡ.

          Nhưng đây lại là điều giúp xây dựng Nước Chúa!  Chúa dùng sự khiêm tốn của chúng ta để chứng tỏ rằng những con người đích thực có những khó khăn đích thực đều có thể được giải thoát và họ có thể nhờ sự khiêm tốn của mình mà đem sự chữa lành đến cho người khác.

          Hôm nay bạn có thể là chứng nhân giống như vậy.  Nên bạn cứ về nhà và hãy kể lại với mọi người tất cả những điều Chúa đã làm cho bạn.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã thay đổi con.  Giờ đây xin Chúa giúp con làm một chứng nhân hữu hiệu nói lên quyền năng Chúa”.