Thứ Sáu tuần 4 Thường niên

Suy niệm Do-thái 13:1-8

 

Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em.  Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ.  (Do-thái 13:7)

 

          Khi sinh ra trong gia đình Công giáo hoặc trở lại làm người Công giáo, hầu như trong cuộc đời bạn, có những con người đã làm gương hoặc khích lệ bạn bước đi trong đức tin.  Và điều ấy thực là một điều tốt!

          Đã có lần Đức giáo hoàng Phanxicô diễn tả điều ấy như sau:  “Chình nhờ sợi giây xích không bị đứt đoạn là các chứng nhân nên chúng ta mới nhận biết được khuôn mặt Chúa Giê-su.  Nhưng làm sao thực hiện được việc ấy?... Mọi người luôn sống trong các mối tương quan.  Chúng ta đến từ người khác, chúng ta thuộc về người khác, và cuộc đời chúng ta được bành trướng nhờ gặp gỡ người khác” (Ánh sáng đức tin, 38).

          Bài đọc hôm nay trích thư gửi tín hữu gốc Do-thái có một vài điều nói về cách bạn có thể quý trọng những ảnh hưởng này trong đời sống của bạn.

          Thứ nhất, bạn hãy nhớ đến những người đã tham gia vào “sợi giây mắt xích không bị đứt đoạn là các chứng nhân” của đời bạn.  Người ấy có thể là một linh mục trong giáo xứ đã có những bài giảng đánh động tâm hồn bạn từ bao năm;  chứng nhân ấy cũng có thể là một vị giáo hoàng bạn ưa thích hoặc một vị thánh bạn cảm thấy gần gũi.  Hoặc đó có thể là cha mẹ bạn hay một người hàng xóm đã khích lệ bạn bằng cách chia sẻ đời sống hằng ngày với bạn.  Dù họ là ai, bạn hãy nghĩ xem tại sao họ lại xuất hiện trong tâm trí bạn.  Chứng từ của họ là gì mà sao lại giúp cho đức tin của bạn được lớn mạnh hoặc giúp bạn tín thác nơi Chúa sâu xa hơn?  Nếu được, bạn hãy tìm cách nào đó để cám ơn những người này.  Nếu họ đã qua đời, bạn hãy viết một lời nguyện dâng lên Chúa để tôn vinh họ.

          Tiếp đến, bạn hãy noi gương sống đức tin của họ.  Bạn hãy nghĩ xem bạn trả lời thế nào về những gương mẫu đức tin kể trên đã ảnh hưởng trên bạn.  Nếu gương mẫu ấy là đời sống cầu nguyện của một người, thì bạn hãy theo gương đó.  Nếu đó là cách họ khiêm nhường chăm sóc cho người khác, thì hôm nay bạn hãy cố gắng hơn một chút mà đến với người khác.  Hầu như bạn sẽ nhận ra rằng bắt chước sống đức tin như họ cũng sẽ giúp cho chính bạn trở thành nguồn cảm hứng cho người khác nữa!

          Đây là đường lối hoạt động của đức tin:  tất cả chúng ta đều ảnh hưởng tới người khác.  Như đời sống bạn được nắn đúc do những người đã gây cảm hứng cho bạn thế nào, bạn cũng có thể là một mắt xích trong “sợi giây mắt xích các chứng nhân” của người khác như vậy.  Như thế Tin Mừng được loan truyền và Giáo Hội tiếp tục được phát triển.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về những người trong cuộc đời đã giúp con gần Chúa hơn.  Xin Chúa giúp con noi theo đức tin của họ, để con có thể tiếp nối “sợi giây mắt xích không bị đứt đoạn là các chứng nhân” này”.