Thứ Tư tuần 4 Thường niên

Suy niệm Do-thái 12:4-7, 11-15

 

Anh em phải coi chừng, kẻo có ai lừng khừng mà mất ân sủng của Thiên Chúa.  (Do-thái 12:15)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình trở lại làm một thiếu niên.  Bạn xin bố chở bạn và các bạn đi coi phim, nhưng ông chỉ nhìn thẳng vào mắt bạn và yên lặng.  Rồi một nụ cười thoáng nở trên môi.  Thò tay vào túi áo, ông lấy chìa khóa chiếc xe mới toanh của ông đưa cho bạn.  Ông bảo:  “Tối nay con cứ tự tiện sử dụng nó.  Hãy cẩn thận”.  Cảm xúc của bạn dâng lên khi bạn vặn chiếc chìa khóa xe – vui mừng, kinh ngạc và có cả nỗi sợ hãi nữa!  Một vật thật giá trị như thế đã được ký thác cho bạn.

          Thí dụ này không xa thực tế là mấy, vì Thiên Chúa đã ban cho bạn một điều còn quý giá hơn cả một chiếc xe hơi mới.  Người đã trao cho bạn ân sủng của Người.  Người còn trao ban cho bạn sứ mệnh chia sẻ ân sủng ấy với mọi người chung quanh bạn.  Người phán:  “Anh em phải coi chừng, kẻo có ai lừng khừng mà mất ân sủng của Thiên Chúa” (Do-thái 12:15).

          Vậy chúng ta phải chia sẻ ân sủng ấy như thế nào?  Phải, chúng ta hãy tra cứu Kinh Thánh, cuốn thủ bản của Đấng làm chủ ân sủng!  Câu Kinh Thánh trên nằm trong lời kêu gọi hãy sống hiệp nhất với nhau.  Các mối tương quan là quan trọng!  Khi chúng ta đối xử với người khác theo cách thức Chúa đã đối xử rất thương xót với chúng ta, thì họ sẽ cảm nghiệm được ân sủng Chúa và ân sủng ấy sẽ thúc đẩy họ đến gần Người.

          Kinh Thánh còn cổ võ chúng ta:  “Anh em phải cố ăn ở hòa thuận với mọi người…kẻo có ai trở nên rễ đắng nẩy mầm, gây xáo trộn” (Do-thái 12:14, 15).  Vậy bạn đang có mối tương quan nào không được bình an không?  Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn trải ân sủng đó đến với người ấy, bất kể là ai phải ai trái.  Bạn hãy cầu nguyện cho người ấy.  Tự trong thâm tâm, bạn hãy tha thứ.  Việc cầu nguyện đó còn có thể giúp bạn xướng lên lời tha thứ cho họ.  Hoặc có lẽ bạn cần cầu xin để được họ tha thứ cho bạn.  Hãy cầu xin Chúa ban ơn giúp bạn làm điều đó, rồi hãy bước ra mà phục vụ người ấy.  Đừng chờ đợi bất cứ gì người ta hồi đáp.  Nhưng bạn cứ chú tâm đến đặc ân Chúa đã cho bạn được sử dụng ân sủng quý báu của Người.

 

          “Lạy Chúa, xin cho ân sủng Chúa tràn lan từ con đến mọi người con gặp gỡ hôm nay”.