Thứ Ba tuần 5 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 8:4-9

 

Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?  (Thánh Vịnh 8:5)

 

          Có khi nào bạn thử đếm sao trên trời nhưng thấy đó quả là một việc không thể làm được không?  Hoặc lúc còn là học trò, bạn đã nhìn vào kính hiển vi và lấy làm lạ về mọi sinh hoạt trong chỉ một giọt nước ao chưa?  Chúng ta thực sự đang sống trong một thế giới kỳ diệu!

          Càng khám phá vũ trụ, càng có thể nhận thấy một con người quả thực không có gì đáng kể.  Nhưng bạn cũng đừng quên rằng mỗi khám phá kỳ diệu ấy đều được thực hiện do con người.  Điều ấy cho chúng ta thấy rằng hoạt động tinh tế của trí óc chúng ta cũng cao vời giống như các phần tử trên trời hoặc các tế bào di động múa nhảy chung quanh chúng ta.  Thế giới và những khám phá của chúng ta kỳ diệu thế nào, thì khả năng trưởng thành, hiểu biết và phát triển của chúng ta còn kỳ diệu hơn thế nữa.

          Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay cho chúng ta thấy chúng ta là ai và có thể làm được những gì.  Tác giả Thánh Vịnh vui mừng vì Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta “chẳng thua kém thần linh là mấy” và “ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên” (Thánh Vịnh 8:6).  Tác giả còn tuyên xưng rằng Thiên Chúa “nhớ đến” chúng ta nữa (8:5).  Người nhìn đến chúng ta, không phải để xem chúng ta có lỗi lầm nào không, nhưng vì Người vui mừng về chúng ta.  Người vui khi thấy chúng ta có thể thành công.  Giờ đây chúng ta thử suy nghĩ thêm!

          Niềm vui của Chúa thật tuyệt vời, phải, thật tuyệt vời khi chúng ta xét đến những tội lỗi và giới hạn của mình.  “Làm sao Chúa có thể vui mừng về tôi?  Tôi có quá nhiều vấn đề;  còn xa tôi mới giống được như mẫu người môn đệ Chúa mà tôi phải trở thành”.  Nhưng đó không phải là cách Chúa nhìn bạn.  Người không nhìn bạn theo con người hiện tại của bạn;  nhưng Người nhìn bạn theo mẫu người bạn có thể trở thành.  Cho nên Chúa nhìn theo con người mà Chúa đã dựng nên:  dễ thương, quảng đại, trong trắng, khiêm nhường và trung thành.  Rồi nhờ Thánh Thần của Người, Người đã ban cho bạn khả năng thắng vượt mọi trở ngại bạn có thể gặp.

          Bạn hãy nhớ chân lý này:  Thiên Chúa luôn có cái nhìn xa rộng.  Bạn cứ nhớ điều ấy khi bạn có cơ hội lấy đức báo oán.  Bạn cứ nhớ điều ấy khi bạn cảm thấy bị thúc giục hãy mời một người nào đó đi nhà thờ hoặc hãy khen ngợi một người đồng nghiệp mà họ không ngờ.  Bạn cứ nhớ điều ấy khi bạn bị cám dỗ bực bội với người khác thay vì phải kiên nhẫn với họ.

          Chúa đã dựng nên bạn để làm những việc lớn;  cho nên đừng bao giờ bạn sợ đến với những việc lớn ấy!

 

          “Lạy Cha, uy phong của Cha chiếu tỏa trong mọi sự Cha đã dựng nên, kể cả bản thân con nữa!”