Thứ Bảy tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 8:1-10

 

Dân chúng đã ăn và được no nê.  (Mác-cô 8:8)

 

          Bạn có biết ai là những người rất quảng đại không?  Hầu như cứ mỗi lần bạn xin là người ta cho, hoặc là thì giờ, hoặc những tặng phẩm to lớn, hay quà tặng       thật đẹp.  Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Thiên Chúa cũng giống như vậy, chỉ khác một điều là Người còn ban cho nhiều hơn vô kể.

          Thí dụ          trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã không chỉ cho một ít người được ăn no nê, mà Người còn nuôi dưỡng bốn ngàn người cho đến khi họ được no nê.  Thật là hào phóng!  Thêm nữa, ngay trước khi làm phép lạ này, chúng ta thấy Chúa Giê-su đã giải thoát cho một bé gái khỏi bị quỷ ám và chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng.  Cả hai đều là người thuộc Hy-lạp, tức những người ngoài không đáng được hưởng ân lộc của Thiên Chúa!  Nhưng Chúa Giê-su đã cho thấy lòng quảng đại của Thiên Chúa vượt mọi giới hạn, thậm chí cả biên giới ngăn cách Do-thái với dân ngoại.  Sau đó, Người dành thời gian để hai lần cầu nguyện cho một người khác, chỉ để chắc chắn là người này được nhìn thấy thật rõ ràng.

          Trong các dụ ngôn, Chúa Giê-su cũng mô tả Thiên Chúa là người Cha hết sức quảng đại:  bạn hãy nghĩ đến người cha của đứa con hoang đàng, hoặc ông vua đã tha cho món nợ hàng triệu mỹ kim, hay ông chủ đã trả tiền lương một ngày cho người thợ chỉ làm việc một giờ.  Rồi nếu tất cả những đan cử trên chưa đủ, thì bạn hãy ghi nhớ hành vi quảng đại nhất của Chúa Giê-su khi Người thí mạng sống mình trên thập giá vì chúng ta.  Sự quảng đại giống như vậy đó!

          Tuy nhiên với những câu chuyện này, chúng ta vẫn còn có thể nghĩ khác về Cha trên trời của chúng ta:  “Hãy xem đã bao lần tôi sa ngã.  Chúa không bao giờ có thể hài lòng với tôi.  Có xin Chúa tha thứ hoặc giúp đỡ cũng vô ích thôi.  Tôi không đáng được tha thứ hay giúp đỡ”.  Làm như chúng ta đã được sắp đặt sẵn để suy nghĩ như thế, nên chúng ta cần được nhắc đi nhắc lại hoài rằng suy nghĩ đó không đúng chút nào đâu.

          Vậy hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy tưởng tượng mình đang ngồi cùng với bốn ngàn người.  Chúa Giê-su đang nhìn tất cả các bạn với lòng cảm thương.  Bạn thử tưởng tượng Chúa đang dừng lại trước bạn và nhìn thẳng vào mắt bạn.  Người yêu thương bạn vô cùng!  Người không muốn gì khác hơn là thuyết phục bạn rằng bạn đang có một Cha quảng đại trên trời.  Đây là một nơi tuyệt vời và bạn có thể cảm nhận được mỗi ngày.  Quả thực chúng ta có một Thiên Chúa rất quảng đại và đầy lòng thương yêu!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã quảng đại đối với con.  Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa!”