Thứ Hai tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:53-56

 

… ít là họ được chạm đến tua áo choàng của Người.  (Mác-cô 6:56)

 

          Người ta thường nói rằng quần áo chúng ta mặc biểu lộ phần nào con người chúng ta.  Chúng ta giàu có hay không?  Trau chuốt hay xuề xòa?  Sang trọng hay khiêm nhường?  Nói theo một ý nghĩa, trong thời Chúa Giê-su cũng vậy, việc biểu lộ ấy càng rõ rệt hơn.  Đó là vì người ta mong mọi người Do-thái đều phải ăn mặc một cách đặc biệt.

          Sau đây là một chút bối cảnh xã hội:  thời ông Mô-sê, Thiên Chúa dạy dân chúng phải buộc các tua vào góc áo dài của họ.  Người phán:  Vậy các ngươi sẽ mang tua áo, và khi nhìn thấy nó, các ngươi sẽ nhớ đến mọi mệnh lệnh của Đức Chúa mà thi hành” (Dân số 15:39).  Dần dần các tua áo này vừa là nhắc nhở vừa là dấu hiệu cho thấy họ là dân riêng tách biệt với các dân ngoại sống chung quanh họ.  Chúng trở thành một dấu chỉ nói lên di sản Do-thái và sự cam kết của họ với Thiên Chúa.  Điều ấy cũng giống như việc nhiều Ki-tô hữu ngày nay đeo một cây thánh giá nhỏ trên cổ.

          Vậy quả thực không phải là một hành vi dị đoan khi người Do-thái tại Ghen-nê-xa-rét để những người đau yếu ngoài đường ngoài chợ với hy vọng xin Chúa Giê-su “cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người” (Mác-cô 6:56).  Nhưng đó là hành vi đức tin.  Đó là cách họ nói lên rằng “Lạy ông Giê-su, tôi tin rằng Ngài có mối tương quan đặc biệt với Thiên Chúa.  Xin Ngài làm ơn giải thoát tôi!”

          Suy nghĩ này có thể giúp bạn hiểu rõ câu chuyện hôm nay hơn.  Bạn có thể tưởng tượng ra khung cảnh cũng như những trở ngại các người này phải đối phó.  Ngoài đường ngoài chợ là nơi đông người và ồn ào, rồi người ta cũng chẳng quan tâm đến những kẻ đang đau khổ.  Cho nên những người đau yếu này chẳng có ai để giúp đỡ họ cả.  Họ chỉ có cơ may được chữa lành là gặp được Chúa Giê-su khi Người đi ngang qua.  Nên họ nắm lấy cơ hội.  Rồi họ đã được chữa lành.  Không phải chỉ có thế đâu, nhưng họ còn được tình yêu Thiên Chúa bảo đảm, và xác tín hơn rằng Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-si-a.

          Dù ngày nay bạn không được chạm tới Chúa Giê-su bằng xương bằng thịt, thì Người cũng ban cho bạn được sự bảo đảm ấy.  Người muốn bạn cảm nghiệm được cùng một sự chữa lành, tình yêu và sức mạnh mà những người thời Chúa đã cảm nghiệm.  Vậy bạn hãy đến với Chúa trong cầu nguyện.  Hãy tuyên xưng lòng tin của bạn vào Chúa và hãy xem Người làm cho tâm hồn bạn được ấm áp.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng Mê-si-a!  Xin Chúa chữa lành con và cho con được cảm nghiệm tình Chúa yêu thương con”.