Thứ Năm tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 7:24-30

 

Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.  (Mác-cô 7:27)

 

          “Người ngoài”.  Từ điển định nghĩa đó là người “bị loại trừ hoặc không thuộc về” một nhóm đặc biệt.  Những người ngoài không có được những lợi điểm như những người bên trong có.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy người ngoài tuyệt vọng không làm sao có được những đặc ân mà nhóm người bên trong đang có.  Người phụ nữ dân ngoại cuống cuồng mong sao con gái mình được giải thoát khỏi quỷ ám, nên bà đã quỳ gối trước mặt Chúa Giê-su và khẩn cầu Chúa giúp đỡ bà.  Bà xin Người đối xử với bà giống như Người đối xử với người Ít-ra-en là những kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn.

          Đối với chúng ta, việc hồi đáp của Chúa Giê-su xem ra có vẻ tàn ác, nhưng chúng ta hãy xem hai lý do tại sao Người đã nói rằng con cái (dân Do-thái) phải được ăn trước chó (dân ngoại).  Thứ nhất, Chúa Giê-su hiểu rằng sứ mệnh trước hết của Người là dành cho Ít-ra-en.  Người là Đấng Mê-si-a mà dân Do-thái đã chờ đợi và họ là dân riêng của Người.

          Thứ hai, bạn hãy lưu ý là Chúa Giê-su không từ chối chữa lành con gái của bà.  Trái lại, Người dạy các tông đồ và cả chúng ta nữa rằng “người ngoài” cũng có thể được lãnh nhận lòng thương xót của Thiên Chúa!  Đúng thế, các sách Tin Mừng để lại cho chúng ta chỉ có hai câu chuyện Chúa Giê-su chữa lành từ xa, rồi cả hai trường hợp đều là người dân ngoại được chữa lành:  người đầy tớ của viên sĩ quan đại đội trưởng (Mát-thêu 8:5-13) và con gái người đàn bà gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri.  Cả hai người này đều là người ngoài, nhưng Chúa Giê-su đã dành cho họ cách đối xử đặc biệt.  Không những Người đã biểu lộ quyền năng một cách đặc biệt qua hai người này, mà Người còn chữa lành mau chóng, không để cho họ phải chờ đợi Người đến tận nơi.  Người đã chữa họ hết đau đớn ngay lập tức, chứng tỏ Người rất yêu thương họ!

          Có thể bạn cũng có những người trong gia đình đang cảm thấy cô đơn hay bị loại trừ.  Bạn hãy đến với họ.  Hãy nghĩ tới một người bác đang bệnh hoạn ở giai đoạn cuối cùng và chẳng bao giờ có được cuộc tụ họp gia đình hoặc nghĩ tới một bà cô đang sống trong nhà dưỡng lão không được ai thăm viếng.  Bạn hãy nghĩ tới thằng cháu không còn đến nhà thờ nữa và đã dọn ra ngoài sống với đứa bạn gái.  Bạn hãy đi thăm họ.  Hãy dành thời giờ ở với họ nếu được.  Hoặc hãy vượt qua sự ngăn cách, gửi cho họ một cái email.  Chúa Giê-su muốn chạm đến những người ấy.  Bạn có thể tạo nên một sự thay đổi!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con đến với những người đang cảm thấy mình là người ngoài.  Xin Chúa giúp con tỏ ra cho họ thấy tình yêu và lòng thương xót của Chúa”.