Chúa Nhật tuần 6 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 2:6-10

 

Chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa… cho chúng ta được vinh hiển.  (1 Cô-rin-tô 2:7)

 

          Thánh Phao-lô có biệt tài dồn rất nhiều điều thông tin vào trong một ít câu và bài đọc hôm nay cũng không ngoại lệ.  Vậy chúng ta thử khai triển những dòng này.

          Trước hết thánh Phao-lô dùng từ “mầu nhiệm” để giải thích kế hoạch của Thiên Chúa.  Chúng ta thường sử dụng từ “mầu nhiệm” để diễn tả điều gì vượt trên sự hiểu biết của chúng ta, điều gì chúng ta không thể giải thích.  Nhưng đó không phải là lối thánh Phao-lô hiểu.  Ngài muốn nói tới một điều giấu ẩn, chứ không phải một điều khiến chúng ta không hiểu được.  Cho nên mầu nhiệm của Thiên Chúa chính là kế hoạch Người cứu độ chúng ta nhờ Con của Người là Chúa Giê-su.

          Thánh Phao-lô tiếp tục nói rằng điều xưa kia đã được giấu ẩn thì nay được tỏ ra cho chúng ta biết, nhưng lại có nhiều người không tiếp nhận.  Đối với họ, Tin Mừng đã trở thànhhòn đá vấp ngã” hoặc “sự điên rồ” (1 Cô-rin-tô 1:23).

          Nhưng với chúng ta thì khác!  Mầu nhiệm của kế hoạch Thiên Chúa đã được tỏ ra cho chúng ta – qua Kinh Thánh, Giáo Hội và đầy đủ nhất đó là qua chính Chúa Giê-su.

          Thánh Phao-lô tiếp tục nói rằng mầu nhiệm này, tức kế hoạch này của Thiên Chúa, thì vĩ đại đến nỗi Thiên Chúa còn ước mong làm cho chúng ta được vinh hiển nữa.

          Bạn hãy nghĩ đến một thứ biến đổi nằm sau những lời lẽ này.  Dù thánh Phao-lô có nói về việc chúng ta được vinh hiển sau khi lên thiên đàng hay việc chúng ta được biến đổi nên hình ảnh Thiên Chúa ngay tại trần gian này, thì những lời quan trọng nhất vẫn là “cho chúng ta được vinh hiển” (1 Cô-rin-tô 2:7).  Quả là lời hứa tuyệt vời!

          Chỉ cần một sự đáp trả thôi cũng có thể xứng hợp với một kế hoạch diệu kỳ như vậy:  là chúng ta hãy dâng hiến tâm hồn mình cho Chúa khi chúng ta thờ phượng và chúc tụng Người mỗi ngày.  Vậy bạn đừng để cho những lời này trôi vào quên lãng quá nhanh khi bạn lắng nghe trong Thánh lễ hôm nay.  Hãy đem những lời này vào trong tâm hồn bạn và trân quý chúng suốt trong ngày.  Hãy gắn liền những lời này vào tâm hồn bạn hôm nay, và hãy để chúng làm cho bạn được đầy tràn điều kỳ diệu.  Thân phận của bạn là được vinh hiển và rực rỡ, và bạn đang trở nên được vinh hiển và rực rỡ.  Bạn đang trở nên thánh thiện.  Không những thế, bạn còn sắp được nên lớn lao và quan trọng ở trên trời, mặc dù bạn vẫn cảm thấy mình bé nhỏ và vô nghĩa ở dưới trần gian này.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con vui mừng trong mầu nhiệm của kế hoạch Chúa.  Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con được chia sẻ vinh quang Chúa!”