Thứ Hai tuần 6 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 4:1-15, 25

 

Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không?  (Sáng Thế 4:7)

 

          Chúng ta không biết đích xác tại sao A-ben và lễ vật của anh đã được Thiên Chúa đoái nhìn, trong khi Ca-in và lễ vật của anh ta lại không được đoái nhìn.  Vậy Ca-in đã làm mất lòng Thiên Chúa như thế nào?  Thiên Chúa có thử thách anh ta không?  Hay A-ben đúng là một người thánh thiện khác thường?  Có thể chúng ta chẳng bao giờ biết được.

          Nhưng có một điều chúng ta biết chắc chắn:  Thiên Chúa đã yêu thương Ca-in.  Bạn cứ nghe cách Người nói với Ca-in thì biết:  “Tại sao ngươi giận dữ?  Tại sao ngươi sa sầm nét mặt?... Tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi;  nhưng ngươi phải chế ngự nó” (Sáng Thế 4:6, 7).

          Đó không phải là những lời của một người dửng dưng nhìn Ca-in với thái độ khinh miệt.  Nhưng đó là những lời của một Thiên Chúa đích thân can thiệp vào cuộc đời của Ca-in và muốn nhìn thấy anh ta thành công.  Đó là những lời của bậc cha mẹ nhiệt tâm không thất vọng khi thấy đứa con buồn rầu, nhưng hướng về tương lai và giúp nó nhìn lại thực tại để khích lệ nó tiến tới sự hoàn thiện và trưởng thành.

          Có thể Ca-in cảm thấy mình bị xa lánh, nhưng Chúa bảo anh rằng anh có thể chọn lựa điều gì để đối phó với những cảm nghĩ ấy.  Chúa muốn anh “hành động tốt”, dẹp bỏ đi thái độ chán nản và làm chủ được sự ghen tương và thất vọng.  Thậm chí sau khi Ca-in đã giết em mình, Thiên Chúa không kết án anh ta.  Không, nhưng Người che chở anh và mở ra một cơ hội để anh có thể làm lại từ đầu.

          Chúa nhìn bạn cùng một cách như vậy.  Điều ấy có thể gây ngạc nhiên, nhưng Người không ngừng đến với bạn khi bạn đang giữ lòng thù hận, ghen tương, hoặc đang có một tội khác, thậm chí cả tội trọng nữa.  Người cho thấy bạn đang ở đâu, làm sao lớn lên được nếu bạn biết sử dụng ân sủng của Người để thắng vượt tội lỗi. Giống như Thiên Chúa đã ban cho Ca-in cơ hội khác, Người cũng ban cho mỗi người chúng ta rất nhiều cơ hội để chúng ta cố gắng làm lại.

          Tất cả chúng ta đều biết được cảm giác như thế nào là tội lỗi “đang nằm phục ở cửa”.  Tuy nhiên, thật cũng là điều rất an ủi khi biết rằng Chúa Ki-tô đang sống trong chúng ta.  Người đang ở đó để ban cho bạn sức mạnh mà chống lại tội lỗi.  Người đang ở đó để nhắc nhở bạn rằng bạn có thể chiến thắng được bất cứ cám dỗ nào.

          Vậy hôm nay bạn hãy cảm tạ Chúa đã cổ võ bạn và ban cho bạn cơ hội mới.  Nhờ ân sủng Người, bạn chắc chắn có thể làm điều tốt.  Bạn chắc chắn có thể ngẩng mặt lên.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã kiên nhẫn với con.  Con cảm tạ Cha đã trung thành và giữ cam kết với con!”