Thứ Năm tuần 6 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 9:1-13

 

Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất.  (Sáng Thế 9:13)

          Ông Nô-ê và gia đình sau khi rời bỏ chiếc tàu, họ phải đối phó với một quang cảnh tàn phá toàn diện – mặt đất đã bị cơn lụt cuốn đi tất cả.  Bạn thử tưởng tượng họ cảm thấy thế nào khi Thiên Chúa ban cho họ một sứ mệnh vĩ đại:  “Về phần các ngươi, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, hãy lan tràn và nảy nở thật nhiều trên mặt đất” (Sáng Thế 9:7).  Có thật không?  Trên mặt đất này ư?

          Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ mặc Nô-ê và gia đình ông phải ngã quỵ đang khi làm tất cả những gì họ có thể.  Người ban cho họ dấu hiệu là cầu vồng, một cây cung ở trên trời mà khởi đầu và kết thúc của nó không thể nhận ra được.  Khi chọn lựa dấu hiệu này, Thiên Chúa hứa rằng sức mạnh vô biên của Người sẽ bao phủ trên Nô-ê và con cháu ông đời đời.

          Bảo đảm ấy cũng dành cho chúng ta nữa.  Thiên Chúa không đòi chúng ta phải tuân thủ những lệnh truyền của Người theo sức mạnh và khôn ngoan của riêng chúng ta.  Chúng ta là con cháu của cùng một giao ước Thiên Chúa đã thiết lập qua dấu hiệu chiếc cầu vồng.  Sức mạnh của Người bao bọc đời sống chúng ta để che chở, dẫn dắt và củng cố chúng ta suốt đời.

          Vậy bạn hãy nhớ điều ấy khi bạn cảm thấy mình yếu đuối, Chúa là sức mạnh của bạn.  Khi bạn cảm thấy mình không thể gắn bó với giao ước đến cùng, Người sẽ ở đó để hướng dẫn bạn và cho bạn được bền đỗ cần thiết mà sống trung thành.  Khi bạn cảm thấy bị chi phối, lung lạc do cám dỗ, hoặc tê liệt vì lo lắng, Người có thể bồng bạn trên cánh tay mạnh mẽ và không mỏi mệt của Người.  Nô-ê và gia đình bé nhỏ của ông vâng lệnh Chúa truyền cho họ hãy làm chủ mặt đất đã bị tàn phá, không phải vì họ quyết tâm và có năng lực, nhưng vì sức mạnh của Thiên Chúa đã bao bọc cuộc đời họ.

          Bạn thử tưởng tượng ông Nô-ê cảm thấy thế nào trong cơn mưa đầu tiên sau khi họ rời con tàu – căng thẳng, bị ám ảnh và không an tâm.  Giờ đây bạn thử tưởng tượng ông cảm thấy thế nào khi đã nhìn thấy cầu vồng, tức là được nhẹ nhõm, khích lệ và vui mừng nữa.

          Hôm nay bạn cần cảm nghiệm được sức mạnh của Chúa ở phạm vi nào?  Hãy tưởng tượng cái cầu vồng ôm tỏa trên bạn ngay trong tình huống ấy, rồi cầu xin Chúa Thánh Thần cho bạn được tràn đầy sức mạnh của Người.  Lời Chúa hứa với Nô-ê cũng là lời Chúa hứa với bạn, cho nên bạn đừng sợ phải tiếp tục tuân giữ những lệnh truyền của Chúa.  Trái lại, cùng với ông Nô-ê bạn hãy vui lên vì bạn đã được kêu gọi hãy đem bình an của Chúa đến cho một thế giới đang đau khổ.

 

          “Lạy Cha, hôm nay xin Cha giúp con nhận biết sức mạnh của Cha đang hoạt động trong những lãnh vực yếu kém nhất đời con”.