Chúa Nhật tuần 7 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:38-48

 

Hãy yêu kẻ thù.  (Mát-thêu 5:44)

 

          Bạn có thể tưởng tượng khi vừa bước chân vào thiên đàng, người đầu tiên bạn gặp lại là người mà bạn ít ưa nhất khi còn ở trần gian không?  Có thể lắm chứ.  Đúng vậy, Chúa yêu thương người ấy giống như Người yêu thương bạn vậy.  Chúng ta đừng khi nào tưởng là mình biết rõ Chúa xét xử từng người đâu.

          Không ai lọt ra ngoài vòng ý định yêu thương của Thiên Chúa.  Điều Chúa muốn đối với bạn cũng là điều Người muốn đối với người thân cận đang bận tâm của bạn.  Đó cũng là điều Chúa muốn đối với tên bạo chúa xấu xa nhất lịch sử nhân loại.  Điều Chúa muốn chính là “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mát-thêu 5:48).

          Đây là một ngạc nhiên khác:  kẻ thù của bạn vẫn có thể giúp bạn tiến gần đến cùng đích trọn lành của bạn hơn.  Bạn hãy nhận ra là lệnh truyền Chúa Giê-su dạy hãy nên hoàn thiện được nói đến ngay sau khi Người giải thích việc người ta phải đối xử như thế nào đối với những kẻ ghét chúng ta:  “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mát-thêu 5:44).  Vậy nếu bạn muốn nên hoàn thiện, bạn hãy bắt đầu bằng việc yêu kẻ thù.

          Bạn có nghĩ “Như thế là quá đáng” không?  Đúng là quá đáng!  Việc này ngoài khả năng con người, hoặc chỉ có thể nếu giả như Chúa Giê-su đừng chịu đau khổ và chịu chết vì chúng ta.

          Vậy hôm nay bạn hãy cố gắng cộng tác với Chúa xem sao.  Hãy nghĩ đến những người bạn chưa yêu thương đủ như bạn phải yêu thương, chứ chưa nói đến “kẻ thù” của bạn.  Cũng hãy nghĩ tới những người mà bạn chẳng quan tâm đến mặc dù họ đã làm rất nhiều cho bạn, những người bạn coi thường hoặc coi họ không xứng đáng.  Thay vì mang những ý nghĩ thương hại hoặc những tư tưởng xét đoán, bạn hãy đọc một lời kinh ngắn để cầu nguyện cho kẻ chọc giận bạn.

          Sẽ ra sao nếu bạn có những cảm xúc mạnh hơn?  Khi bạn thấy mình đang sống giữa những ngươi đã làm bạn bị tổn thương hay những người bạn không thích hoặc những người bạn bất đồng, bạn hãy dừng lại và bắt đầu cầu nguyện cho họ.

          Hãy bắt đầu với những người bạn đang cùng sống và làm việc với họ.  Hãy để ý đến những tư tưởng chợt đến trong đầu óc bạn, nhất là những tư tưởng giận dữ  và thù ghét.  Đừng bám lấy chúng!  Nhưng hãy nắm lấy mọi cơ hội mời gọi yêu thương.  Khi ấy sự hoàn thiện của Chúa sẽ bắt đầu chiếu tỏa từ nơi bạn.

 

          “Lạy Cha, xin Cha giúp con yêu thương, chứ đừng oán ghét.  Xin giúp con tiến thêm một bước nữa tới sự hoàn thiện Cha muốn thấy nơi con”.