Thứ Ba tuần 7 Thường niên

Suy niệm Huấn ca 2:1-11

 

Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.  (Huấn ca 2:1)

 

          “Hãy chuẩn bị để chịu thử thách”?  Có thể đó là câu nói bạn sẽ nghe từ ông thượng sĩ huấn luyện viên nói với đám lính mới nhập ngũ.  Hoặc có thể là câu nói người cha lớn tuổi nói với người con đang dạy dỗ mấy đứa cháu độ tuổi mới lớn.  Nhưng “phụng sự Chúa” ư?  Điều ấy có ý  nghĩa gì?

          Sách Huấn ca hiểu đúng nghĩa rằng những ai cố gắng phụng sự Chúa thì chắc chắn sẽ phải đối phó với thử thách như chán nản và lo lắng, cũng như với mọi cách thử thách cám dỗ họ phải bỏ cuộc.  Vì thế tác giả Huấn ca khuyến khích độc giả hãy chuẩn bị để đối phó với thử thách, giống như ông thượng sĩ hoặc người cha phải chuẩn bị cho những thử thách thực tiễn của những người họ huấn luyện.

          Vậy lời khuyên nhủ đặc biệt của tác giả Huấn ca là gì?  Để tránh khỏi thất vọng, ngài khuyên chúng ta hãy “giữ lòng cho ngay thẳng” (Huấn ca 2:2).  Nói khác đi, khi phải đối phó với nghịch cảnh, chúng ta hãy thành thực với Chúa.  Đừng nghĩ là Người không quan tâm đến bạn. Trái lại, trong tinh thần đức tin và đức cậy, bạn hãy nói với Chúa về những khó khăn của bạn.  Hãy để Người chăm sóc bạn, hãy tin tưởng Người sẽ lo lắng cho bạn (1 Phê-rô 5:7).

          Đối với sự lo âu, tác giả Huấn ca bảo chúng ta “Hãy cứ kiên nhẫn!  Chờ thêm một chút nữa!”  Có thể bạn đang bị cám dỗ không còn tin vào tình yêu Thiên Chúa trong lãnh vực nhỏ hoặc lớn trong đời sống bạn.  Nhưng đây chính là lúc phải bám chặt lấy Chúa hơn nữa!  Bạn hãy thưa với Chúa:  “Con tín thác nơi Chúa.  Con biết Chúa sẽ không bỏ con”.  Nếu cần, bạn hãy thưa đi thưa lại cho đến khi tâm hồn bạn được nghỉ ngơi.  Điều này có thể khó thực hiện, nhưng hãy nghĩ đó là một hành vi đức tin.  Rồi điều làm cho trái tim Chúa cảm động, đó chính là đức tin.

          Sau cùng là việc tự thương hại mình.  Bị chìm ngập trong những khó khăn, chúng ta có thể cảm thấy như mình là người duy nhất sống trong tình trạng khó khăn.  Nhưng tác giả Huấn ca khuyến khích chúng ta hãy nghĩ tới những vị anh hùng liệt nữ trong quá khứ như tổ phụ Áp-ra-ham hoặc bà Ét-te là những người đã tín thác vào lòng trung thành của Thiên Chúa và các vị đã được cứu thoát.  Hoặc bạn hãy nhìn lại lịch sử đời mình.  Có rất nhiều cơ hội bạn gặp thấy những bằng chứng nói lên Thiên Chúa hoạt động nơi bạn, những câu chuyện thúc giục bạn tỏ lòng biết ơn, thậm chí ngay giữa lúc đối phó với những thử thách.

          Bạn hãy nhớ, mọi tôi tớ của Thiên Chúa đều phải đối phó với những thử thách thiêng liêng.  Nhưng với những khí cụ như lòng thành thực, tín thác và biết ơn, bạn sẽ được chuẩn bị tốt hơn để đối phó với những thử thách thiêng liêng ấy.

 

          “Lạy Chúa, con muốn ôm chặt lấy Chúa.  Xin Chúa giúp con lấy lòng tín thác nơi Chúa mà đối phó với thử thách”.