Thứ Bảy tuần 7 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:13-16

 

Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.  (Mác-cô 10:14)

 

          “Bố, cho con ly nước được không?”  “Mẹ, mẹ đọc chuyện cho con nghe được không?”

          Những đứa nhỏ thích xin chúng ta làm điều này điều kia cho chúng phải không?  Nhất là lúc chúng phải lên giường đi ngủ!  Nhưng khi lớn lên, chúng bắt đầu theo tiến trình trở thành tự chủ và độc lập hơn.  “Con muốn tự mình làm lấy!” là câu nói rất thông thường của một đứa nhỏ, ngay cả khi nó không thể làm được.

          Là bậc làm cha mẹ, chúng ta thích khuyến khích con cái và hoan hô chúng khi thấy chúng nắm lấy những thách đố mới, nhưng chúng ta cũng cố gắng giữ giới hạn nào thích hợp với chúng.  Rồi có những lần chúng ta thấy chúng phải vật lộn và mong đến xin chúng ta giúp đỡ thay vì chỉ xin chúng ta góp ý kiến.  Đó là những tình huống làm chúng ta cảm động nhất.

          Khi chúng ta là những người trưởng thành, tính độc lập thường là đường lối thông thường trong cuộc sống.  Tính độc lập có những điểm mạnh, nhưng có thể cũng có những điểm yếu.  Thí dụ, chúng ta có thể cảm thấy như phải tự sức mình gánh vác mọi gánh nặng.  Chúng ta có thể nghĩ rằng những khó khăn của chúng ta đối với Chúa Giê-su là quá nhỏ, hoặc là quá lớn, nên chúng ta không đáng có được một phép lạ tương xứng.

          Bài Tin Mừng hôm nay xin chúng ta hãy suy nghĩ về bản năng tự lập của chúng ta.  Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng chúng ta phải luôn cảm thấy được tự do xin Người giúp đỡ, giống như các em nhỏ vậy.  Người luôn sẵn sàng mở rộng đôi tay đón nhận chúng ta và ban cho chúng ta ơn khôn ngoan cùng dẫn dắt, ơn chữa lành cùng sức mạnh của Người.

          Hôm nay, bạn hãy dành chút thì giờ suy nghĩ xem điều gì bạn không nghĩ là phải đem đến với Chúa Giê-su.  Có thể đó là những phấn đấu nhỏ trong đời bạn, những tội lỗi quen thói cỡ trung bình, hoặc cả những thử thách lớn đang làm cho tâm hồn bạn u buồn.  Bạn hãy nghĩ là Chúa Giê-su sẽ sốt sắng muốn giúp bạn, Người dễ gặp gỡ và đơn thuần là cứ nương tựa vào Người.  Đừng quá tự cao hoặc quá tủi hổ khi nhận rằng bạn cần đến sự dẫn dắt và ủi an của Chúa.  Người đã biết quá rõ điều ấy rồi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, có rất nhiều điều Chúa muốn ban cho con.  Xin Chúa giúp con biết đem mọi thử thách lớn nhỏ đến với Chúa.  Xin dạy con biết lệ thuộc vào Chúa giống như các em nhỏ”.