Thứ Hai tuần 7 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 9:14-29

 

Tôi tin!  Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi.  (Mác-cô 9:24)

 

          Chúng ta thử ôn lại bài học hóa học căn bản.  Chúng ta đều biết phân tử nước được cấu thành do hai yếu tố:  hít-rô và ốc-xy.  Phải có cả hai yếu tố này thì mới có nước.  Nếu thiếu một trong hai sẽ chẳng có nước.

          Cũng thế, lời nguyện chuyển cầu có hai yếu tố căn bản:  tuyên xưng đức tin của chúng ta và kêu xin Chúa.  Đó chính là điều bài Tin Mừng hôm nay cho thấy.

          Bạn thử tưởng tượng mình đang đứng giữa khung cảnh bài Tin Mừng hôm nay.  Một người đàn ông đang van xin Chúa Giê-su chữa lành cho con trai ông, và Chúa Giê-su trả lời ông ta:  “Mọi sự đều có thể đối với người tin” (Mác-cô 9:23).  Chính lúc ấy người đàn ông kia thốt lên lời nguyện ngắn gọn nhất trong toàn bộ Kinh Thánh:  “Tôi tin!  Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi”.  Chỉ trong một vài lời, ông đã tóm lược được cả hai yếu tố cần thiết của cầu nguyện.

          Trước hết ông thưa:  “Tôi tin!” (Mác-cô 9:24).  Có lẽ ông đã nghe những câu chuyện về quyền năng chữa lành hoặc những lời ban sự sống của Chúa Giê-su.  Với sự tin tưởng của một đức tin mới và đang phát huy, ông quyết định đem đứa con trai của mình đến với Chúa Giê-su.  Ông hy vọng rằng lòng tin tưởng ông bắt đầu cảm nhận sẽ được ân thưởng qua một phép lạ.

          Tiếp đến, ông thưa:  “Xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” (Mác-cô 9:24).  Tin tưởng như thế, ông cũng ý thức được sự yếu đuối của mình.  Có lẽ lòng tin mới của ông chưa đủ mạnh;  có lẽ ông còn chút nghi ngờ là Chúa Giê-su không chữa lành được con của ông, nhất là khi các môn đệ Chúa đã không chữa lành được.  Nhưng sự yếu kém ấy chẳng quan trọng.  Ông không mắc cỡ khi kêu xin Chúa Giê-su và ông nhận ra rằng mình cần phải thành thực và khiêm nhượng.

          Hôm nay, bạn hãy chắc chắn lời nguyện chuyển cầu của bạn phải đầy đủ giống như lời nguyện của người đàn ông trong câu chuyện Tin Mừng.  Hãy thưa với Chúa Giê-su rằng bạn tin.  Hãy sử dụng kinh Tin Kính mẫu ngắn (của các tông đồ) hoặc kinh Tin Kính của công đồng Ni-xê-a (dùng trong Thánh lễ Chúa Nhật hay lễ trọng) mà tuyên xưng từng khía cạnh của đức tin với tất cả xác tín bạn có thể nói lên.  Hoặc bạn có thể dùng Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay để đọc lớn tiếng mà tuyên xưng lòng tin của bạn nơi Chúa.  Sau đó hãy xin Chúa Giê-su giúp đỡ lòng tin yếu kém của bạn.  Hãy đem đến cho Người những phấn đấu của bạn;  nếu có người trong gia đình đang chịu đau đớn, hãy xin Chúa Giê-su giúp bạn tin là Chúa đang ở với họ.  Hoặc nếu bạn đang lo lắng mình không thể làm chứng cho đức tin của mình, hãy xin Chúa nhắc nhở bạn về những việc Chúa đã thực hiện qua bạn trong quá khứ.

          Bạn hãy giữ cho hai yếu tố của việc cầu nguyện này ở bên nhau, thì bạn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa tựa dòng nước mát trong đang tắm gội bạn.

 

          “Lạy Chúa, con tin!  Xin Chúa giúp đỡ lòng tin yếu kém của con”.