Thứ Sáu tuần 7 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:1-12

 

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.  (Mác-cô 10:9)

 

          Nếu bạn đã trải qua một cuộc ly dị hoặc biết người nào đó đã ly dị, có lẽ bạn khó mà chấp nhận được những lời trên.  Có thể bạn sẽ nghĩ rằng “Chúa Giê-su không hiểu được lý do hôn nhân đổ vỡ hay sao?  Tại sao Người không tỏ ra thông cảm hơn một chút?  Nếu bạn đang mặc cảm tội lỗi, giận dữ và buồn bã do cuộc ly dị, thì dường như Chúa Giê-su quả là một người vị luật hoặc thích “tóm lấy” chúng ta về tội để cho hôn nhân đổ vỡ.

          Nhưng bạn hãy nhớ là Chúa Giê-su đang nói với ai nhé, với mấy người Pha-ri-sêu câu nệ lề luật. Họ đang tìm những lỗ hổng, cố đặt bẫy cho Chúa Giê-su bằng cách đòi hỏi Người phát biểu rõ ràng khi nào người ta được phép bỏ người phối ngẫu.  Để trả lời, Chúa Giê-su đã nói lên sự thật như người vẫn làm.  Phải, đối với Chúa, hôn nhân là thánh thiện và đó là một phúc lành cho chúng ta.  Hôn nhân là sự kết hợp giữa hai người, sự kết hợp được đóng ấn do Chúa Thánh Thần, rồi điều cuối cùng Chúa muốn, đó là chúng ta hãy trải qua cuộc hấp hối vì sự kết hợp đã bị đổ vỡ.

          Tuy nhiên bạn hãy để ý là khi Chúa Giê-su nói không được ly dị, thì Người không bao giờ nói lời kết án những người có hôn nhân đổ vỡ.  Chúa biết chúng ta là con người có những lỗi lầm;  vì thế Người mới đến trần gian!  Thí dụ bạn hãy coi Người đối xử thế nào với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (Gio-an 8:1-11).  Một số người Pha-ri-sêu đang hiện diện ở đó, trích dẫn Lề Luật dạy phải ném đá người phụ nữ này.  Nhưng Chúa Giê-su đã đối đầu với họ về tình trạng tội lỗi của chính họ, thế là họ phải rút lui.  Rồi Chúa nói với người phụ nữ:  “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu” (8:11).

          Nếu bạn đang đau khổ do cuộc ly dị, Chúa Giê-su cũng nói với bạn cùng những lời ấy.  Người không hỏi lỗi tại ai và Người cũng không nêu lên tội lỗi của bạn hay của ai khác trước mặt bạn.  Chỉ Xa-tan mới làm điều ấy, nên chúng ta đừng bao giờ nghe theo nó!  Còn Chúa Giê-su, Người muốn chữa lành và giải phóng bạn. Người muốn lấy đi tất cả những gì là bị thương tích hay đổ vỡ nơi đời sống bạn để làm mới lại hoàn toàn.  Mong đây sẽ là ngày bạn lãnh nhận lòng thương xót và chữa lành của Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa sai Thánh Thần đến những gia đình đang bị tổn thương bởi ly dị.  Xin cho họ nhận biết rằng ân sủng Chúa có thể bẻ gãy xiềng xích của hận thù, bất tín và không tha thứ.  Xin Chúa chiếu tỏa ánh sáng Chúa vào cõi u tối của họ!”