Thứ Tư tuần 7 Thường niên

Lễ kính Lập Tông tòa thánh Phê-rô tông đồ

 

Suy niệm Mát-thêu 16:13-19

 

Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?  (Mát-thêu 16:15)

 

          Đã bao giờ bạn gặp một bài thi quan trọng ở trường và thấy mình càng lúc càng lo âu không ngớt không?  “Nếu lần này tôi không làm được bài, tôi sẽ rớt luôn cả môn học, rồi tôi sẽ không thể tốt nghiệp được.  Mà nếu không tốt nghiệp, làm sao tôi có được công việc tốt …”  Cứ thế mà thêm lo lắng.  Bây giờ nhìn lại, có lẽ bạn mới ý thức rằng nguyên một biến cố ấy thôi đâu có đủ để quyết định cho tất cả tương lai của mình.  Bài thi khủng khiếp ấy đã là một trong một chuỗi những tảng đá lót chân dọc theo con đường.

          Chúng ta có thể coi thời điểm này trong cuộc đời ông Phê-rô giống như một tảng đá lót chân.  Chúng ta đặc biệt mừng lễ Lập Tông tòa thánh Phê-rô bởi vì ngài đã trả lời đúng câu hỏi của Chúa Giê-su.  Ngài nhìn nhận Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a và việc tuyên xưng ấy đã trở thành nền móng cho cả đức tin lẫn vai trò của ngài là người lãnh đạo Giáo Hội.  Nhưng đây chỉ là một bước trong tiến trình đáp lời Chúa kêu gọi của ngài.  Mặc dù ngài còn nhiều cơ hội khác để trả lời câu hỏi của Chúa bằng lời nói cũng như hành động, nhưng không phải lúc nào ngài cũng trả lời đúng.  Thực vậy, ngay sau câu chuyện hôm nay, Phê-rô đã trách Chúa vì Chúa nói Người sẽ lên Giê-ru-sa-lem để chịu đau khổ (Mát-thêu 16:23).  Rồi cũng ngay sau Bữa Tiệc Ly, Phê-rô đã ba lần chối là mình không hề biết Chúa (26:69-74).

          Các lầm lỗi này cũng là những bước trên hành trình của Phê-rô để trở thành vị lãnh đạo chúng ta mừng kính hôm nay.  Và đó là điểm chính.  Chúa Giê-su đã không cần câu trả lời phải đúng khi Người hỏi câu hỏi này.  Chúa còn biết rõ Phê-rô sẽ vấp ngã.  Người hiểu rằng đức tin của ông sẽ lớn mạnh nhờ những câu trả lời “đúng” và những câu trả lời “sai”, thậm chí đức tin của chúng ta cũng thế. 

          Trong cuộc sống, nhiều lần chúng ta sẽ được hỏi rằng chúng ta nói Chúa Giê-su là ai.  Đó là khi chúng ta vật lộn với bệnh tật hoặc mất việc, khi chúng ta có một đứa cháu mới, hoặc khi chúng ta cầu nguyện trong lúc chầu Thánh Thể.  Mỗi tình huống đều có thể giúp xây đắp nền móng đức tin, giúp chúng ta tin tưởng hơn.  Càng nói với Chúa Giê-su là chúng ta tín thác nơi Người qua lời nói và việc làm, những bước tiến của chúng ta càng vững vàng hơn.  Còn nếu chúng ta quỵ ngã, Chúa sẽ giúp chúng ta đứng dậy và mỉm cười khi chúng ta tái xác nhận đức tin của mình.

          Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta cứ tiếp tục tiến bước.  Vậy hôm nay bạn hãy tiến thêm một bước, rồi hãy xem bước ấy đưa bạn tới đâu.

 

          “Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.  Xin Chúa giúp con thưa xin vâng với Chúa trong từng bước trên con đường cuộc sống con”.