Thứ Ba tuần 8 Thường niên

Suy niệm Huấn ca 35:1-12

 

Đừng đến tay không trước nhan Đức Chúa.  (Huấn ca 35:4)

 

          Tu sĩ Carlo Carretto đã có lần mơ thấy mình thay đổi cuộc sống.  Thầy đang sống trong sa mạc Sahara và đã quyết định tặng một chiếc mền dư cho một người già dân bộ tộc.  Đêm đó, thầy đã mơ thấy mình nằm bất động dưới một tảng đá lớn. Thầy có thể nhìn thấy một ông già đang run cầm cập trước mặt thầy và thầy rất muốn đưa cho ông chiếc mền, nhưng không sao cử động được.  Tỉnh dậy, thầy hiểu ra rằng mình vẫn chưa cố gắng đủ để bước theo Chúa Giê-su.

          Giấc mơ của thầy Carretto vang lên lời sách Huấn ca cảnh báo:  “Đừng đến tay không trước nhan Đức Chúa”:  nếu bạn dâng lên Chúa hiến lễ mà không yêu thương tha nhân, thì đó chỉ là hiến lễ rỗng không.  Thậm chí một tu sĩ như thầy Carretto đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa mà vẫn còn nhận thấy mình phải hoán cải tâm hồn sâu xa hơn.

          Điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta?  Lòng yêu mến Chúa của chúng ta cần phải cụ thể.  Nó cần được nhìn thấy qua cung cách chúng ta đối xử với nhau.  Chúa muốn chúng ta hãy hăng say nắm lấy mọi cơ hội Người ban cho để chúng ta yêu thương, thậm chí cả lúc việc yêu thương ấy làm chúng ta đau đớn.  Những cơ hội này thường xảy ra khi Chúa đến với chúng ta nơi anh chị em, cả nơi những người chúng ta khó ưa vì họ che đậy việc gây phiền muộn cho chúng ta.  Mọi sự chúng ta làm cho họ đều có thể là cách chúng ta nói:  “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa!”

          Việc này dễ hiểu đấy, nhưng không dễ thực hành đâu.  Đó là vì cũng như thầy Carretto, chúng ta có thể bị đè dưới một tảng đá loại này hay loại khác.

          Vậy hôm nay bạn hãy xin Chúa giúp bạn nhận ra một trong những tảng đá ấy.  Hãy tưởng tượng bạn đang nằm trên mặt đất và bị một vật gì đè lên.  Cái gì vậy?  Có lẽ đó là sự sợ hãi, hoặc thái độ muốn làm gì cũng phải thật hoàn hảo, hoặc một mối tương giao bị tổn thương.  Có thể bạn nghĩ đây chỉ là việc tưởng tượng thôi, nhưng nếu “tảng đá” bạn tưởng tượng ấy có ý nghĩa đối với bạn, rồi nếu bạn lại cảm thấy bạn hy vọng mình sẽ được giải thoát, thì đó rất có thể là Chúa Thánh Thần đang hoạt động qua trí tưởng tượng của bạn đấy.  Vậy bạn hãy nán lại một lúc để xem điều gì xảy ra trong tâm trí bạn.

          Dù là bất cứ điều gì, bạn hãy tưởng tượng Chúa Giê-su đang cất tảng đá ấy khỏi bạn.  Bạn hãy tưởng tượng sức nặng không còn nữa và nó đã được thay thế bằng tình yêu và sự hiện diện của Chúa.

 

          “Lạy Chúa, xin giải thoát con để con có thể yêu thương dân Chúa.  Xin Chúa dạy con biết yêu thương như Chúa yêu thương”.

 

 

 

 

CHÚ Ý:  Ngày mai là Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay 2017.