Thứ Sáu tuần 9 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 12:35-37

 

Được Thánh Thần soi sáng  (Mác-cô 12:36)

 

          Có khi nào bạn hít vào thật sâu rồi nói:  “Trời ơi, khí ốc-xy thực tốt quá!” không?  Có lẽ bạn không làm việc này.  Đúng vậy, chúng ta chẳng mấy chú ý đến những điều đã quá quen thuộc với chúng ta, bất kể chúng liên hệ thế nào với đời sống chúng ta.

          Đôi khi điều này cũng xảy ra theo ý nghĩa thiêng liêng nữa.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, hầu như chúng ta không mấy để ý đến chi tiết Chúa Giê-su nói rằng Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho vua Đa-vít nói về Đấng Mê-si-a sẽ tới.  Thật là bất hạnh nếu không để ý như vậy, bởi vì Thánh Thần này chính là “khí ốc-xy” của đức tin chúng ta.  Ngay từ ban sơ, Chúa Thánh Thần đã tích cực tỏ ra những mầu nhiệm của Thiên Chúa cho dân Chúa, và Người vẫn tiếp tục công việc mặc khải ấy hôm nay.

          Khi chúng ta gặp gỡ Thánh Thần lần đầu tiên trong Kinh Thánh, Người được mô tả như “một cơn gió mạnh bay lượn trên mặt nước” lúc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ (Sáng Thế 1:2).  Rồi qua suốt Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta thấy Thánh Thần đã dẫn dắt các vị lãnh đạo như Mô-sê và vua Đa-vít.  Chúng ta nghe Người phán dạy qua các ngôn sứ như I-sai-a và Giê-rê-mi-a.  Rồi chúng ta thấy Thánh Thần chuẩn bị dân Chúa đón nhận Đấng Mê-si-a.

          Thậm chí cả sau khi Đấng Mê-si-a đến rồi, Thánh Thần vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ.  Tại sông Gio-đan, Người đã tỏ cho ông Gio-an thấy Chúa Giê-su là “Con Thiên Chúa” (Gio-an 1:34).  Người đã ngự xuống trên Chúa Giê-su và làm cho Chúa Giê-su được mạnh mẽ khi Chúa chịu phép rửa của ông Gio-an (Mát-thêu 3:16).  Sau lễ Hiện Xuống, Thánh Thần đã soi sáng cho các tông đồ giảng dạy với uy quyền, cầu nguyện để chữa lành người ta và can đảm rao giảng Tin Mừng.

          Anh chị em ơi, cũng Chúa Thánh Thần ấy đang hoạt động trong cuộc đời anh chị em đấy!  Người là Đấng làm cho Kinh Thánh trở nên sống động.  Người là tiếng nói nội tâm thúc giục các bạn cầu nguyện.  Người là tiếng thì thầm của tình yêu Thiên Chúa không ngừng yêu thương các bạn.  Người luôn di chuyển trong tâm hồn các bạn để đưa các bạn đến gần Chúa Giê-su hơn nữa.  Cho nên các bạn đừng đánh mất Người nhé!

          Ngay bây giờ bạn hãy thử nghiệm xem.  Hãy hít vào thật sâu.  Khi khí ốc-xy vào đầy phổi rồi, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần ngự đến đầy tràn tâm hồn bạn.  Khi bạn thở ra, hãy nhắc nhở mình rằng Thánh Thần đang ở bên bạn tựa như không khí bạn đang thở.  Hãy cảm tạ Người vì Người di chuyển và hành động trong đời bạn và trong cuộc đời những người thân yêu của bạn.  Bạn hãy làm như trên vài ba lần, rồi bạn sẽ thấy Thánh Thần giúp bạn được bình an hơn và liên kết với Chúa hơn.  Rồi suốt ngày hôm nay, bạn hãy nhớ Chúa Thánh Thần đang ở với bạn và trong bạn.  Bạn đang là chiếc bình sành chứa đựng Chúa đấy!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa ngự đến và làm cho con được đầy tràn”.