Thứ Tư tuần 9 Thường niên

Suy niệm Tô-bi-a 3:1-11, 16-17

 

Cô Xa-ra dang hai tay về phía cửa sổ mà cầu nguyện.  (Tô-bi-a 3:11)

 

          Khi kêu xin Chúa, có lẽ cô Xa-ra chẳng nghĩ rằng ông Tô-bít, người sẽ trở thành bố chồng của cô sau này, cũng đang cầu khẩn Chúa như vậy.  Hai người ở hai thành phố khác nhau đang giãi bày với Chúa về hai hoàn cảnh phấn đấu rất khác nhau.  Ông Tô-bít thì đau khổ vì mù lòa, còn cô Xa-ra thì bị thần dữ tấn công.  Như chúng ta sẽ thấy khi đọc phần còn lại của câu chuyện tuần này, Thiên Chúa đã nhậm lời họ cầu nguyện bằng cách liên kết hai cuộc sống của họ lại với nhau mà họ chẳng ngờ nổi, tất cả là do Chúa Thánh Thần ngự trong họ đã giúp họ cầu nguyện theo ý Thiên Chúa.

          Bạn có biết đó cũng là cách Thánh Thần hoạt động trong bạn không?  Có thể chúng ta không luôn nhận ra được đâu là cách tốt nhất trải qua một thử thách.  Và đó chính là lúc chúng ta cần phải cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ chúng ta.  Thánh Phao-lô giải thích điều này như sau:  “Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải;  nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rô-ma 8:26).

          Ông Tô-bít đã rên la kêu khóc lớn tiếng;  còn cô Xa-ra thì trải hết tâm hồn mình ra.  Cả hai đều đứng bên bờ vực thẳm mong Chúa nhậm lời họ cầu nguyện.  Họ vẫn chưa biết được.  Cũng giống như chúng ta, có lẽ họ đã cảm thấy những mong ước của mình khó được thể hiện.  Nhưng đó là vì họ chưa hoàn toàn hiểu được ý Chúa dành cho đời họ.  Họ đang trong lúc chờ đợi và giai đoạn này không phải là dễ dàng.

          Nếu hiện giờ bạn đang trong lúc khó khăn, hãy nhắc nhở mình rằng chắc chắn Chúa sai Thánh Thần xuống trong tâm hồn bạn.  Người là Đấng thúc giục bạn cầu nguyện.  Người là Đấng cầu nguyện ở trong bạn và với bạn, luôn tuân theo thánh ý Chúa.

          Những lời cầu nguyện của ông Tô-bít và cô Xa-ra cho chúng ta thấy thêm một chân lý sống động khác:  Đấng nhậm lời cầu đã được dâng lên trong thế giới này, Đấng thấy rõ những lời cầu nguyện ấy kết hợp với nhau thế nào, chính Đấng ấy đang nhậm lời khẩn cầu trong tâm hồn bạn.  Người yêu thương bạn.  Người ở với bạn, liên kết với bạn trong cầu nguyện mỗi khi bạn kêu xin Người.

 

          “Lạy Cha, con tín thác Cha, ngay cả khi con không thể nhận ra lời cầu xin của con được Chúa nhận cách nào.  Chúa là Đấng tốt lành.  Luôn tốt lành”.