Chúa Nhật lễ trọng kính Thiên Chúa Ba Ngôi

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 13:11-13

 

Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần.  (2 Cô-rin-tô 13:13)

 

          Hễ khi nào nghĩ về Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta đều cảm thấy bế tắc.  Đạo lý này của đức tin chúng ta dạy rằng có một Thiên Chúa là Đấng hiện hữu đời đời, với ba Ngôi vị riêng biệt.  Nhưng làm sao Thiên Chúa lại có thể cùng một lúc vừa là một vừa là ba được?

          Trong khi sự hiểu biết của chúng ta về Ba Ngôi đã tiến triển và sâu xa hơn qua nhiều thế kỷ, tín điều này của đức tin vẫn luôn là một mầu nhiệm.  Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là một – là một trong bản thể, là một trong bản chất và là một trong bản tính.  Chúng ta cũng tin rằng Ngôi vị của Thiên Chúa là đồng bản thể, tin rằng mỗi Ngôi vị đều là Thiên Chúa trọn vẹn.

          Đồng thời chúng ta cũng tin rằng Thiên Chúa là ba “Ngôi vị”.  Điều này không có nghĩa rằng Thiên Chúa là ba đấng riêng biệt, ba cá thể độc lập, giống như chúng ta là người này tách biệt với người kia.  Không phải vậy, vì sự phân biệt giữa Cha, Con và Thánh Thần không dựa trên sự tự trị, nhưng trên “mối tương quan giữa Ngôi vị này với những Ngôi vị kia” (sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, 252).  Nói khác đi, Thiên Chúa hiện hữu trong mối tương quan tình yêu, một tình yêu mời gọi chúng ta cùng chia sẻ.

          Sau cùng, chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh Người.  Điều này nghĩa là Người đã dựng nên ta để có mối tương quan với nhau.  Lệnh truyền của Chúa Giê-su dạy chúng ta phải yêu mến Chúa và yêu thương nhau mang ý nghĩa là Người muốn chúng ta hãy cố gắng kết hiệp với nhau.  Người muốn chúng ta nên một để thế gian có được thật nhiều người làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa.

          Vậy trong ngày mừng lễ trọng này, chúng ta hãy để tình yêu Thiên Chúa trở thành tình yêu của chúng ta.  Bạn hãy để tình yêu ấy thúc giục bạn tha thứ cho những người làm bạn bị tổn thương.  Hãy để tình yêu ấy giục giã bạn nói lời dễ thương, chúc phúc cho người khác và chăm sóc những người thiếu thốn.  Hãy để tình yêu ấy dẹp bỏ đi mọi chia rẽ trong gia đình bạn.  Hãy để tình yêu ấy giục bạn trở thành ánh sáng chiếu tỏa tình yêu Thiên Chúa trong một thế giới bị bao phủ do bóng tối của tội lỗi và chia rẽ.

 

          “Lạy Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xin giúp con mặc lấy tình yêu”.