Thứ Bảy tuần 10 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 5:14-21

 

Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi.  (2 Cô-rin-tô 5:14)

 

          Sinh năm 1883, chân phước Hildegard Burjan là một giáo dân và một bà mẹ đã không ngừng làm việc để diệt trừ bất công xã hội tại quê hương Áo-quốc của bà.  Là một phụ nữ Do-thái trở lại Công giáo, bà đã dành rất nhiều thì giờ tranh đấu cho những luật bảo vệ lao động và bênh vực phụ nữ cũng như trẻ em.  Mặc cho những lo lắng trầm trọng về sức khỏe, bà đã phục vụ trong những cơ quan chính trị địa phương nhân danh người nghèo và dần dần bắt đầu hình thành một cộng đoàn tu sĩ.  Động lực giúp cho công việc của đời bà chính là tình yêu thôi thúc của Chúa Ki-tô, và đấy cũng là châm ngôn đời tu của bà.  Hildegard minh chứng rằng tình yêu này – tình yêu đã được thánh Phao-lô hăng say nói đến – có thể thôi thúc người ta thuộc mọi tầng lớp, chủng tộc và tuổi tác hãy tiến bước trong đức tin mà phục vụ anh chị em.

          Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc đó là gì?  Nếu nhìn vào các sách Tin Mừng, chúng ta có thể thấy Chúa Giê-su đã yêu thương theo cách phản văn hóa.  Người tôn trọng những kẻ sống bên lề xã hội và những kẻ tội lỗi.  Người phục vụ những kẻ Người lãnh đạo.  Người đã chết cho những kẻ thù ghét Người giống như cho những ai yêu mến Người.  Từng lời nói và từng hành động của Người đều do động lực tình yêu.

          Qua dòng lịch sử, tình yêu Chúa Ki-tô đã đánh động không biết bao nhiêu người và đã thôi thúc họ hãy yêu thương như Chúa Giê-su đã yêu thương.  Đối với một số người như bà Hildegard, điều này có nghĩa là hiến thân để phục vụ người nghèo.  Đối với những người khác, đó có nghĩa là lãnh nhận những tác vụ trong giáo xứ của họ.  Nhưng với hầu hết đa số, điều ấy chỉ đơn thuần có nghĩa là yêu thương tha nhân bằng cách quên mình để đặt những nhu cầu của anh chị em lên trên những nhu cầu của mình.

          Vậy hôm nay bạn hãy dành thì giờ suy nghĩ về tình yêu của Chúa Giê-su dành cho mọi người chung quanh bạn.  Hãy nói với chính mình:  “Lạy Chúa Giê-su, con yêu thương họ”.  Rồi bạn hãy cầu xin để tìm ra cách nào biểu lộ tình yêu của Chúa.  Biểu lộ ấy có thể lớn hay nhỏ.  Có lẽ bạn có thể giúp đỡ một chương trình của quán ăn dành cho người nghèo hoặc một viện dưỡng lão.  Hoặc bạn được thôi thúc hãy tỏ ra yêu thương hơn tại gia đình hoặc kiên nhẫn hơn ở sở làm.  Ai biết được?  Có lẽ Chúa sẽ đặt vào tâm hồn bạn một điều gì lớn hơn nữa, giống như bà Hildegard Burjan.

          Bất kể là gì đi nữa, bạn hãy để cho tình yêu của Chúa Giê-su tràn đầy tâm hồn bạn.  Hãy xin Người thúc giục bạn tiến bước, nhắc nhở bạn khi bạn quên và ban cho bạn ân sủng giúp bạn yêu thương những người khẩn thiết cần được yêu thương.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin để cho tình yêu Chúa thôi thúc con hãy hành động”.