Thứ Năm tuần 10 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 3:15 – 4:1, 3-6

 

Khi người ta quay lại với Chúa, thì tấm màn mới được cất đi.  (2 Cô-rin-tô 3:16)

 

          Mùa xuân đến, lá xanh non lú ra từ những cành cây trơ trụi.  Những cây hoa chui lên khỏi mặt đất và cỏ úa vàng bắt đầu xanh lại.  “Tấm màn” đen tối lạnh lẽo của mùa đông bị đẩy lùi do ánh sáng và ấm áp của mặt trời.  Hình ảnh đẹp này là cách để hiểu được những gì có thể xảy ra nơi chúng ta mỗi khi chúng ta quay lại với Chúa.  Dường như là một tấm màn được cất đi và đêm tối của sợ hãi, tội lỗi hoặc bối rối được phá tan.  Tình yêu và lòng thương xót của Chúa sưởi ấm tâm hồn giá băng của chúng ta, rồi ánh sáng Chúa Ki-tô chiếu tỏa rực rỡ nhất.

          Bạn có biết một điều khác nữa đã xảy ra không?  Lời Chúa đã sống lại.  Từng lời, từng cụm từ và tất cả câu Kinh Thánh nữa đã hiện rõ;  làm như chúng được in chữ đậm hoặc được tô mầu.  Bạn nghĩ rằng “Những lời này được viết cho chính tôi!”  Bạn bắt đầu nhận ra một liên hệ giữa những lời bạn đọc với hoàn cảnh của bạn.  Bạn nói:  “Thực sự Chúa có một kế hoạch cho đời tôi”, hoặc “Tôi biết Chúa sẽ lo liệu cho tôi”.  Niềm hy vọng, an ủi, thậm chí sự phấn khởi nữa, tất cả đều dấy lên trong bạn.  Đôi khi bạn xác tín về một chân lý đức tin, là “Tôi đang được biến đổi nên giống Chúa Ki-tô”.  Những khi khác, bạn cảm thấy nhu cầu cần thay đổi:  “Tấm màn thù hận kia tôi đã mang nó theo để chống lại đứa con rể của tôi cần phải được cất đi khỏi tâm hồn tôi”.

          Khi điều ấy xảy ra, bạn hãy nắm chặt lấy từng lời, từng cụm từ hoặc từng câu Kinh Thánh ấy.  Hãy xin Chúa Thánh Thần ươm trồng chúng vào sâu trong tâm hồn bạn.  Đó cũng là mục đích Chúa Thánh Thần nhắm tới:  lấy những gì Chúa Giê-su đã dạy làm thành những gì của riêng bạn (Gio-an 16:14).  Hoặc nói theo ngôn từ của thánh Phao-lô trong bài đọc 1 hôm nay, là Thánh Thần ngự trong bạn để làm cho ánh sáng Chúa Ki-tô chiếu tỏa trong tâm hồn bạn.

          Tất cả Kinh Thánh đều có sự soi sáng của Thiên Chúa.  Kinh Thánh nhịp nhàng phát sinh sức mạnh để nâng đỡ bạn, thay đổi bạn và tăng cường năng lực cho bạn.  Nếu bạn thiếu hiểu biết, hoặc thiếu khiêm nhường, hoặc ngồi chờ sung rụng hay bất cứ điều gì khác, thì bạn hãy cứ cầm lấy mà đọc (thánh Augustinô)!  Hãy xin Chúa Thánh Thần làm cho Kinh Thánh nên sống động cho bạn.  Hãy viết xuống hoặc gạch dưới những đoạn nào hợp cho bạn, và hãy thường xuyên đọc lại chúng.  Bạn hãy đọc với thái độ vui mừng mong đợi rằng khi bạn tiếp tục quay lại với Chúa, thì Người sẽ tiếp tục cất đi “những tấm màn” trong đời bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin hãy đến và phán dạy con lời của Chúa.  Xin cho ánh sáng Chúa chiếu soi để con được tràn đầy sự sống mới của Chúa”.